“Διαστημικό Ταξίδι Καινοτομίας” με αφετηρία την Ελλάδα υπόσχεται ο συνεργατικός σχηματισμός si-Cluster

Νέα

12 Δεκεμβρίου 2013Θετική απάντηση στην ερώτηση αν η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει διαστημικό πρόγραμμα δίνει ο Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster). Επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να προέλθει μέσα από συντονισμένες συνεργασίες βασισμένες σε καινοτομικές πλατφόρμες δράσης, το Cluster στοχεύει στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σχετικών με την πλοήγηση, τις τηλεπικοινωνίες και την παρατήρηση της γης. 

Αποτελούμενο από το φορέα - αρωγό Corallia, τη βιομηχανική ένωση ΕΒΙΔΙΤΕ, δεκαεπτά επιχειρηματικά μέλη, δύο πανεπιστημιακά εργαστήρια και μία μονάδα ερευνητικού κέντρου, με έντονη γεωγραφική εστίαση στην Αττική και στη Δυτική Ελλάδα, το si-Cluster δίνει ώθηση στις δράσεις των μελών του - στο πλαίσιο του προγράμματος της ΓΓΕΤ “Δημιουργία Καινοτομιών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο πλανήτης” - με την εδραίωση δεσμών μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εταιρειών σε τομείς τεχνολογικής υπεροχής και σκοπό.  

Στο πρόγραμμα εντάσσονται τρία συνεργατικά έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αναπτύσσουν τεχνολογίες συστημάτων πλοήγησης και συμπίεσης δεδομένων, καθώς επίσης και τεχνολογίες αιχμής και ικανοποιούν τις ανάγκες εφαρμογών παρατήρησης της γης. Επίσης, εντάσσονται δύο έργα νέων επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία υλικών νανοτεχνολογίας για το διάστημα και την κατασκευή συστημάτων προσομοίωσης για την εκτόξευση, προσγείωση και πλοήγηση διαστημοπλοίων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και 13 καινοτομικά επιχειρηματικά σχέδια με ενδεικτικούς στόχους, μεταξύ άλλων, την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 47%, των εξαγωγών κατά 69%, των επενδύσεων ιδιωτών επενδυτών κατά 20%, των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη κατά 82% και την αύξηση των αιτήσεων πατεντών κατά 68%. 

Τέλος το si-Cluster περιλαμβάνει ένα έργο κοινών υποδομών και υπηρεσιών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μελών, εκπαίδευσης, συντονισμού και δικτύωσης στο πλαίσιο του cluster από πλευράς του φορέα – αρωγού. 

Πλατφόρμα συνεργασίας
Το πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει την πλατφόρμα, όπου συνδυάζονται αρμονικά όλα τα σχετικά διαστημικά προγράμματα διαφόρων υπουργείων και κυβερνητικών οργανώσεων, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας.  

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του si-Cluster βρίσκεται η πλήρης αξιοποίηση των υπηρεσιών, που παρέχει η σύγχρονη διαστημική τεχνολογία με εφαρμογές σε τομείς, όπως: επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και θαλάσσιων - χερσαίων συνόρων, παρακολούθηση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, παράκτιου περιβάλλοντος και αγροκαλλιεργειών, υποστήριξη μετεωρολογικών προβλέψεων, έλεγχος οικολογικών καταστροφών, έξυπνες μεταφορές για τους πολίτες, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, αεροναυπηγική, αυτοκινητοβιομηχανία, ιατρική, άμυνα και ασφάλεια. 

Οι δράσεις, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του si-Cluster, αποτελούν μία ευκαιρία, ώστε να αναδειχθούν στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά οι δυνατότητες που προσφέρονται στην Ελλάδα στον κλάδο της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. 

Το si-Cluster
O Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) είναι ένα σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, με έντονη γεωγραφική εστίαση στην περιφέρεια της Αττικής και Δυτικής Ελλάδας. Αποτελείται από περισσότερα από 20 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρήσεων και startups, ενώ πέρα από τη βιομηχανική του βάση, ισχυροποιούνται οι δεσμοί συνεργασίας του με όλους τους παράγοντες του οικοσυστήματος της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών κέντρων, δικτύων και ενώσεων, των εθνικών, ευρωπαϊκών, και περιφερειακών αρχών. 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ