Πληρωμές δικαιούχων για τις δράσεις Digi-Retail, Digi-Lodge και Digi-Content προαναγγέλλει η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”

Νέα

11 Δεκεμβρίου 2013Πληρωμές δικαιούχων των δράσεων Digi-Retail, Digi-Lodge και Digi-Content μέχρι τα τέλη τρέχοντος έτους, προαναγγέλλει η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των απαραίτητων πιστώσεων. Συγκεκριμένα, η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” ξεκαθάρισε ότι αναμένεται έγκριση πιστώσεων ύψους €3 εκατ. για τη δράση Digi-Retail και €1 εκατ. για τη δράση  Digi-Lodge από το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν πληρωμές δικαιούχων εντός του 2013.  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, έχει ήδη εγκριθεί πρόσθετη αύξηση πιστώσεων από το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ύψους €2,5 εκατ. για τη δράση Digi-Retail και €1,5 εκατ. για τη δράση Digi-Content, προκειμένου να πραγματοποιηθούν πληρωμές δικαιούχων εντός του 2013.   

Η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, που έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση σειράς δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, προέβη σε έναν απολογισμό των εν λόγω δράσεων ευθύνης της. Σύμφωνα με αυτόν τον απολογισμό, στη δράση E-Security, που αφορά στην “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια”, προϋπολογισμού €10,5 εκατ., υποβλήθηκαν 2.291 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη ύψους €33,6 εκατ. Συνολικά, εντάχθηκαν 685 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε €10,4 εκατ. δημόσιας δαπάνης, ενώ ολοκληρώθηκαν 668 αιτήσεις , οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €9,4 εκατ. δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 6 είναι σε εκκρεμότητα, λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.  

Ενίσχυση λιανεμπορίου
Στη δράση Digi-Retail, που αφορά την “Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων” προϋπολογισμού €98,8 εκατ., σύμφωνα με τον απολογισμό της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, υποβλήθηκαν 4.450 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη ύψους  €112 εκατ. Οι εντάξεις ανήλθαν σε 2.816, οι οποίες αντιστοιχούν σε €72,7 εκατ. δημόσιας δαπάνης. Συνολικά, ολοκληρώθηκαν 578 αιτήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €13,8 εκατ. δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 343 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα, διότι αναμένεται η σχετική διάθεση πιστώσεων από τον αρμόδιο Φορέα.  

Στη δράση Digi-Content για την “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου” προϋπολογισμού €16,6 εκατ., υποβλήθηκαν 355 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη ύψους  €20,1 εκατ. Συνολικά εντάχθηκαν 231 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε €13,96 εκατ. δημόσιας δαπάνης, ενώ ολοκληρώθηκαν 88 αιτήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €4,7 εκατ. δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 2 είναι σε εκκρεμότητα, λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους   

Τέλος στη δράση Digi-Lodge, που αφορά την “Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων” προϋπολογισμού €34,4 εκατ., υποβλήθηκαν 3.945 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη ύψους  €59,5 εκατ. Στη δράση εντάχθηκαν 1.860 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε €28,9 εκατ. δημόσιας δαπάνης. Εξ αυτών ολοκληρώθηκαν 1.726 αιτήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €24,3 εκατ. δημόσιας δαπάνης,  εκ των οποίων 181 είναι σε εκκρεμότητα, λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους. Περαιτέρω, 55 αιτήματα της δράσης Digi-Lodge βρίσκονται σε αναστολή έκδοσης βεβαίωσης ολοκλήρωσης, εν αναμονή απάντησης επί σχετικού ελέγχου που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές.   

Να σημειωθεί ότι όλες οι δράσεις βρίσκονται σε φάση υλοποίησης των ενταγμένων έργων.  

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ