3 υποψήφιοι ανάδοχοι για έργο "Δημιουργία και θέση σε λειτουργία, πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας" της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”

Νέα

25 Νοεμβρίου 2013Δύο εταιρείες και μία κοινοπραξία επιχειρήσεων έδωσαν το παρόν στο διαγωνισμό, που διενήργησε η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” για τη δημιουργία και θέση σε λειτουργία, πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για το έργο, προϋπολογισμού €6.088.500,00, είναι οι: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και η ένωση εταιρειών REDEX ΑΕ, SJP ΑΝΥΣΜΑ ATE και VITAEL AE. Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους, έχει χρόνο υλοποίησης τους έξι μήνες. Σκοπός του είναι να προετοιμάσει την υποδομή για τη φιλοξενία υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας.

Αντικείμενό του είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση, σε πλήρη λειτουργία, των υποδομών των δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω οριζόντιων υποδομών υλικού και λογισμικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι υποδομές, που θα αναπτυχθούν, θα χρησιμοποιηθούν για την προσφορά υπηρεσιών, οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης. Οι δύο κόμβοι φιλοξενίας πρόκειται να εγκατασταθούν στους χώρους που βρίσκονται εντός του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Αναμενόμενα οφέλη
Με την υλοποίηση του έργου, οι φορείς λειτουργίας του θα έχουν διαθέσιμη και πλήρως διαχειρίσιμη, με σύγχρονες μεθόδους, υλικοτεχνική υποδομή, η οποία είναι απαραίτητη για την προετοιμασία και θέση σε πλήρη λειτουργία προηγμένων υπολογιστικών εξοπλισμών και λογισμικών υποδομής private και public cloud. Επιπρόσθετα, το έργο θα συμβάλει στην αποδοτικότερη υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία έργων ΤΠΕ των φορέων της δημόσιας διοίκησης για τους οποίους είναι δικαιούχοι. Η υλοποίησή του θα εξασφαλίσει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε νέες προηγμένες υπηρεσίες, που θα προσφέρονται πάνω από τεχνολογίες οριζόντιων υποδομών παροχής υπολογιστικής και αποθηκευτικής ισχύος με τρόπο ευέλικτο και ελαστικό. 

Από την υλοποίηση του έργου αναμένεται να προκύψει αύξηση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης με την υιοθέτηση του μοντέλου ευέλικτων και αποτελεσματικών datacenters. Επίσης, αναμένεται αύξηση της αποδοτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης, ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και οικονομίες κλίμακας, μέσω της μείωσης του συνολικού κόστους, που προκύπτει από τη διαχείριση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα, το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση της συνολικής "εμπειρίας του Πολίτη", λόγω της κεντρικής υπόστασης των υπηρεσιών των Κέντρων Δεδομένων, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται μικρότερο χρονικό διάστημα για την παροχή των εφαρμογών. Σημαντικό όφελος εκτιμάται ότι θα προκύψει και από τη βελτίωση της δυνατότητας διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας των φιλοξενούμενων πληροφοριακών συστημάτων. 

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ