Σε γερές βάσεις θέτει την έρευνα και καινοτομία η Ε.Ε. - Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα “Horizon 2020” με €70,2 δις

Νέα

22 Νοεμβρίου 2013Σαφέστατα δείγματα της απόφασης της, να αναγορεύσει την έρευνα και καινοτομία σε βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της για την ανάπτυξη, δίνει αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το “πρόγραμμα - μαμούθ” “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020), για την έρευνα και την καινοτομία, διάρκειας επτά ετών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το θεμέλιο της εξόδου της Ε.Ε. από την κρίση. 

Βέβαια, ο προϋπολογισμός του προγράμματος τον οποίο ενέκρινε χθες το Κοινοβούλιο και ανέρχεται σε €70,2 δις, υπολείπεται της αρχικής πρότασης, που έκανε λόγο για χρηματοδοτήσεις ύψους €80 δις. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα για έρευνα και καινοτομία, που έχει προωθήσει ποτέ η Ε.Ε., ενώ συνιστά μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, διεθνώς, για τους δύο συγκεκριμένους τομείς.  

Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εντάξει στην απόφασή του πρόβλεψη ότι τουλάχιστον το 11% του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” θα κατευθυνθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), εισηγούμενο τη δημιουργία ειδικού τομέα ΜμΕ εντός του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το “Horizon 2020” θα είναι φιλικό προς τις ΜμΕ. Μετά από τη χθεσινή απόφαση του Κοινοβουλίου, το πρόγραμμα πρέπει να λάβει την τυπική έγκριση των κρατών – μελών, γεγονός που εκτιμάται ότι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2014.  

Εργαλείο η καινοτομία
Έτερο δείγμα γραφής συνιστά η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA), που χρηματοδοτούν υποτροφίες έρευνας, καθώς και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), που θα λάβουν σημαντικά περισσότερα κονδύλια στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της Ε.Ε. “Ορίζοντας 2020”.

Οι δράσεις MSCA αποτελούν το 8% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” με κονδύλια ύψους άνω των €6 δις για την περίοδο 2014 - 2020, που συνιστά αύξηση κατά περίπου 30% σε σχέση με το σημερινό προϋπολογισμό ύψους €4,7 δις στο πλαίσιο των δράσεων Marie Curie για την περίοδο 2007 - 2013.

Την ίδια στιγμή, το ΕΙΤ θα λάβει €2,7 δις για την περίοδο 2014 - 2020, δηλαδή το 3,5 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία, που αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό για την έναρξη λειτουργίας του ΕΙΤ, ύψους €300 εκατ. για την περίοδο 2008 - 2013. Τα κονδύλια θα ενισχύσουν το δυναμικό έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. και θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. 

Δράσεις MSCA
Οι δράσεις MSCA θα υποστηρίξουν ερευνητές σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Θα είναι επιλέξιμοι, για χρηματοδότηση, ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι τη θεωρητική έρευνα. Οι δράσεις MSCA θα υποστηρίξουν, επίσης, τη διεξαγωγή βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών, οι οποίες συνδυάζουν την ακαδημαϊκή έρευνα με την εργασία σε επιχειρήσεις, καθώς και άλλες καινοτόμους μεθόδους κατάρτισης, που ενισχύουν την απασχολησιμότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.

Μέσω των χρηματοδοτήσεων COFUND, οι δράσεις MSCA θα συμπληρώνουν, επίσης, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα για επιμορφωτική έρευνα, καλύπτοντας έως και το 50% της συνολικής χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση αυτή θα επεκταθεί, επίσης, στους νέους ερευνητές και θα ενισχύσει τους δεσμούς με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ε.Ε. 

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Το EIT θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία μιας δυναμικής και καινοτόμου ανάπτυξης στην Ευρώπη, γεφυρώνοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την ειδικευμένη μεταπτυχιακή κατάρτιση. Το ΕΙΤ λειτουργεί μέσω Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), μια μέθοδο διασυνοριακών συμπράξεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα με τις τρεις υφιστάμενες ΚΓΚ (για το κλίμα, τις ΤΠΕ και την ενέργεια), το ΕΙΤ θα δρομολογήσει πέντε νέες την περίοδο 2014 - 2020 στους τομείς της υγιούς διαβίωσης και της ενεργού γήρανσης (2014), των πρώτων υλών (2014), των τροφίμων για το μέλλον (2016), της μεταποίησης προστιθέμενης αξίας (2016) και της αστικής κινητικότητας (2018).

Το ΕΙΤ έχει, ήδη, χορηγήσει επιχειρηματική κατάρτιση σε περισσότερους από 1.000 φοιτητές και έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 100 νεοσύστατων επιχειρήσεων. Περίπου 90 νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί και περισσότερες από 400 επιχειρηματικές ιδέες εκκολάπτονται σήμερα στις ΚΓΚ. 

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ