Τέσσερα ελληνικά clusters, που κινούνται στην αιχμή της καινοτομίας, πήραν το εναρκτήριο λάκτισμα από τη ΓΓΕΤ

Νέα

18 Νοεμβρίου 2013Το επίσημο “ντεμπούτο” τους στην ελληνική και κυρίως στη διεθνή αγορά, με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και σφραγίδα “Made in Greece”, κάνουν τέσσερις νέοι Συνεργατικοί Σχηματισμοί (clusters), που κινούνται στην αιχμή των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. Πρόκειται για τα clusters Βionian - Συστάδα Επιστημών Ζωής, που δραστηριοποιείται στον τομέα της βιοτεχνολογίας, gi-Cluster στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών παιγνίων και δημιουργικού περιεχομένου, si-Cluster για τις διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές και Chorus Cluster για την πράσινη ενέργεια. 

Τα τέσσερα clusters συμμετέχουν στην εθνικής εμβέλειας, πιλοτική φάση της δράσης “Δημιουργία Καινοτόμων Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια αγορά: ο Πλανήτης” και έλαβαν το επίσημο εναρκτήριο λάκτισμα λειτουργίας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Σε ειδική εκδήλωση, με θέμα “Ανάπτυξη καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές”, οι εκπρόσωποι των τεσσάρων καινοτόμων clusters, που χρηματοδοτεί η ΓΓΕΤ, παρουσίασαν τα σχέδια δράσης τους για την ελληνική και κυρίως, τη διεθνή αγορά. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Χρήστος Βασιλάκος, αναφέρθηκε στα σημαντικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξης συστάδων επιχειρήσεων για τη χώρα μας, ως ισχυρών εργαλείων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της καινοτομίας και την αύξηση της απασχόλησης.  

Τα clusters
Το gi-Cluster , ξεκίνησε το 2012 ως μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο στρατηγικής συμμαχίας της ελληνικής βιομηχανίας gaming με την υποστήριξη του Corallia ως φορέα αρωγού, με στόχο την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει ο κλάδος, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Οι βάσεις είχαν τεθεί ήδη από το 2011, με την πρωτοβουλία της Intralot να συμβάλει στην ανάδειξη του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα αυτόν και την προώθηση καινοτόμων λύσεων στις διεθνείς αγορές. Σήμερα, το gi-Cluster αποτελείται από 24 μέλη, μεταξύ των οποίων ελληνικές επιχειρήσεις - διεθνείς ηγέτες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται, μικρότερες καινοτόμες εταιρείες με δυνατότητα να αφήσουν το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια αγορά, και ακαδημαϊκοί - ερευνητικοί φορείς, που αποτελούν σημαντικότατο κρίκο σε αυτή την αλυσίδα αξίας. Στη Δράση, το gi-Cluster συμμετέχει με τρία συνεργατικά έργα τεχνολογικής αιχμής και ένα σύνολο 13 επιχειρηματικών σχεδίων, η υλοποίηση των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα τη διοχέτευση νέων, ελληνικών και καινοτόμων προϊόντων στη διεθνή αγορά. Στόχος του gi-Cluster είναι η αξιοποίηση του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου για την περαιτέρω διεύρυνση του οικοσυστήματος, υποστηρίζοντας υφιστάμενα και δυνητικά μέλη σε κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα, όπως η συστέγαση, η εξωστρέφεια, η επαγγελματική κατάρτιση, η διασύνδεση με αγορές.   

To Bionian Cluster δραστηριοποιείται στο πεδίο της βιοτεχνολογίας, ένα χώρο που την 5ετία 2013 - 2017 αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις έρευνας €340 δις στην Ε.Ε. Στόχος του Bionian (είναι το μοναδικό στο είδος του στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) είναι να καταστήσει τη χώρα μας πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο στη βιοτεχνολογία. Οι πυλώνες, στους οποίους βασίζεται, είναι το Ινστιτούτο Κλινικών Ερευνών (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ) για τη μεταφραστική/κλινική έρευνα, το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Υγείας (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) η έρευνα στη περιβαλλοντική υγεία, η εκπαίδευση και οι δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας και η ανάπτυξη της βιο-οικονομίας μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού fund βιοτεχνολογίας (μέσω της Δράσης της ΓΓΕΤ) για την ενίσχυση της παραγωγής νέων καινοτομικών προϊόντων. Στη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών της ανάπτυξής του, το cluster θα τοποθετηθεί στις αγορές των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, της Ασίας, της Ρωσίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχετικές συστάδες Βιοτεχνολογίας στις παραπάνω περιοχές. 

Η ιδέα για τον Ελληνικό Συνεργατικό Σχηματισμό Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών si-Cluster ξεκίνησε το 2008, με τη σύσταση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), και ενισχύθηκε το 2009 με τη συνεργασία με το Corallia, τον πρώτο φορέα που συστάθηκε στην Ελλάδα με στόχο την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία σταδιακά επεκτάθηκε τόσο στη βασική, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα. Έτσι, από 11 μέλη το 2011, σήμερα το si-Cluster αποτελείται από 23 μέλη: 18 επιχειρήσεις, δύο πανεπιστημιακά εργαστήρια, ένα ερευνητικό ινστιτούτο, το Corallia και την ΕΒΙΔΙΤΕ, ενώ αναμένεται ότι θα γίνουν μέλη μέσα στο 2013 ακόμη έξι ακαδημαϊκοί φορείς. Τα μέλη του si-Cluster είναι ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ερευνητικά κέντρα, που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού ερευνητικού και βιομηχανικού δυναμικού στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και εφαρμογών.  

Το Chorus Cluster στοχεύει στην αναστροφή της έντονης αποβιομηχάνισης της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας, με την ανάπτυξη βιομηχανίας σε έναν από τους πλέον επίκαιρους και με διεθνή ζήτηση τομείς, αυτόν των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δη των "τεχνολογιών χαμηλού αποτύπωματος άνθρακα" και των "ηλιακών καυσίμων" (ενέργεια από ήλιο, νερό και διοξείδιο του άνθρακα - τεχνολογία Hydrοsol). Το cluster έχουν συστήσει επιχειρήσεις και φορείς της Βόρειας Ελλάδας, με συντονιστή φορέα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και ειδικότερα, το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών του ΕΚΕΤΑ. Στο cluster συμμετέχουν 17 επιχειρήσεις της Μακεδονίας με παραγωγικές  δυνατότητες, που επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτομικών ολοκληρωμένων προϊόντων και λύσεων στον τομέα της καθαρής ενέργειας, της βιώσιμης κινητικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ