“Πράσινο φως” της Κομισιόν για συγχρηματοδότηση του e-εισιτηρίου του ΟΑΣΑ με κεφάλαια €29,5 εκατ.

Νέα

13 Νοεμβρίου 2013Το “πράσινο φως” για τη συγχρηματοδότηση ενός από τα πλέον φιλόδοξα έργα στον τομέα των μεταφορών, αυτό που αφορά στο ηλεκτρονικό εισιτήριο του ΟAΣΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έδωσε η Κομισιόν. Το ύψος της συγχρηματοδότησης ανέρχεται στα €29,5 εκατ. και η διαχείριση της γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” κατόπιν εκχώρησης.

Το έργο, με τίτλο “Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου”, περιλαμβάνει την εισαγωγή νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου (έξυπνη κάρτα εξ αποστάσεως), συναλλαγές μέσω διαδικτύου, εγκατάσταση πυλών εισόδου/εξόδου σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Προαστιακό σιδηρόδρομο, αντικατάσταση επικυρωτικών μηχανημάτων σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ, καθώς και κεντρικά συστήματα διαχείρισης και λοιπό λειτουργικό εξοπλισμό. Η διετής προγραμματισμένη υλοποίηση και εν συνεχεία 10ετής λειτουργία των υποδομών του έργου, η ανάθεση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη, πραγματοποιείται με διαδικασίες Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).  

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, που θα προκύψει από τη διαδικασία ανάθεσης, αναλαμβάνει το λεπτομερή σχεδιασμό, την αγορά και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και τις απαραίτητες ανανεώσεις εξοπλισμού και λογισμικού για τα 10 έτη λειτουργίας των υποδομών, μετά την υλοποίηση. Μετά την πάροδο της αρχικής 12ετούς περιόδου υλοποίησης και λειτουργίας, η ανανεωμένη υποδομή θα λειτουργείται και θα συντηρείται αποκλειστικά από τον ΟΑΣΑ. Θυμίζουμε ότι το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”, στο πλαίσιο του διαρθρωτικού στόχου σύγκλισης στην Ελλάδα.  

Πολλαπλά οφέλη
Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της χρηματοδότησης, ο ΟΑΣΑ εκπόνησε εσωτερικά τις απαιτούμενες από την Ε.Ε. μελέτες για την κοινωνικο-οικονομική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση του έργου, χωρίς την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών. Οι μελέτες επιβεβαιώθηκαν από εμπειρογνώμονες της ομάδας JASPERS της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πράγμα το οποίο έλαβε υπόψη για την έγκρισή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Μέσω των μελετών αυτών αναδείχθηκαν τα πολλαπλά οφέλη του έργου:

Για το επιβατικό κοινό : Ταχύτητα και ασφάλεια συναλλαγών, ευκολία στην αγορά προϊόντων κομίστρου χωρίς κέρματα, διευκόλυνση στις μετεπιβιβάσεις.

Για τον ΟΑΣΑ : Δυνατότητα εύκολης εισαγωγής νέων προϊόντων κομίστρου (π.χ. ζωνικό, περιόδου εκτός αιχμής), δραστική μείωση της εισιτηριο-διαφυγής, εξάλειψη πλαστών/παραποιημένων μέσων κομίστρου και ενδυνάμωση της βιωσιμότητας του συστήματος αστικών συγκοινωνιών.

Για τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου : ακριβέστερη κατανομή εσόδων και ευκολότερος έλεγχος καταβολής κομίστρου. 

Αναβάθμιση
Το έργο για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, σε συνδυασμό με το δεύτερο μεγάλο έργο του ΟΑΣΑ με τίτλο “Τηλεματική”, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ προς το επιβατικό κοινό και να βελτιστοποιήσουν αισθητά την εικόνα του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας. Να σημειωθεί ότι το έργο “Τηλεματική”, που αφορά στην Πληροφόρηση Επιβατών και τη Διαχείριση Στόλου, μέσω 1.000 έξυπνων στάσεων, αλλά και την πληροφόρηση μέσω διαδικτύου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”, ενώ η διαχείριση της συγχρηματοδότησης του, πραγματοποιείται επίσης από την ΕΥΔ του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ