Προσκλητήριο της Κομισιόν για στοχευμένες επενδύσεις στην καινοτομία, μέσω της “έξυπνης εξειδίκευσης”

Νέα

12 Νοεμβρίου 2013Προσκλητήριο προς τις περιφέρειες της Ε.Ε., ώστε να προσδιορίσουν τα κύρια στοιχεία στα οποία υπερτερούν σε επίπεδο καινοτομίας και να διοχετεύσουν πόρους σε αυτά, απευθύνει η Κομισιόν. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ανάπτυξη μέσα από την έξυπνη εξειδίκευση, η οποία ξεκινά από 10 κορυφαίες βιομηχανικές περιοχές της Ευρώπης. Η συζήτηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι προτάσεις για τη νέα πολιτική συνοχής 2014 - 2020 βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Βασικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι η εισαγωγή προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται πριν από τη χορήγηση των κεφαλαίων. 

Μία από αυτές είναι η ανάπτυξη μιας σαφούς και προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» για την έρευνα και την καινοτομία. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι επενδύσεις κατά τα επόμενα 7 έτη και να εξασφαλίζει την επίτευξη ξεκάθαρων στόχων.

Κινητήριες δυνάμεις
Σε σχετική ομιλία του με θέμα “Οι περιφέρειες ως κινητήριες δυνάμεις για μια νέα ανάπτυξη μέσα από την έξυπνη εξειδίκευση” στις Βρυξέλλες, ο αρμόδιος Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, κ. Johannes Hahn, τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της Ε.Ε. μέσω των επενδύσεων της Ε.Ε. και του στοχοθετημένου σχεδιασμού.

Είναι ανάγκη οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να προχωρήσουν με γρήγορα βήματα στο δρόμο της καινοτομίας. Ο προσδιορισμός, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας είναι στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη εξυπνότερων και κατάλληλα στοχευμένων επενδύσεων, που θα αποφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και θα αυξήσουν τον αντίκτυπό τους. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερα και να ενεργοποιήσουμε το δυναμικό καινοτομίας κάθε περιφέρειας της Ευρώπης”, σχολίασε ο Επίτροπος κ. Hahn. Στη συνέχεια πρόσθεσε: “Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα με τον ιδιωτικό τομέα, τους ερευνητές και την κοινότητα της καινοτομίας”

“Ορίζοντας 2020”
Η Επιτροπή υπογραμμίζει, επίσης, ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή και η χρηματοδότηση της έρευνας από την Ε.Ε. αλληλοσυμπληρώνονται για την ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες. Το νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία “Ορίζοντας 2020” θα στηρίξει την αδελφοποίηση αναδυόμενων και προηγμένων ιδρυμάτων, την ομαδική συνεργασία για τη σύσταση κέντρων αριστείας, τις ανταλλαγές προσωπικού και τις συμβουλές και τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων. 

Ιστορικό
Οι στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους στον τομέα της καινοτομίας, επικεντρώνοντας τους πόρους τους σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων έξυπνης ανάπτυξης με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η υποχρέωση για τη χάραξη μιας στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης ανακοινώθηκε το 2010 στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας “Ένωση καινοτομίας” του προγράμματος δράσης “Ευρώπη 2020”. Το 2011, η Επιτροπή δημιούργησε την πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης, για να στηρίξει τα κράτη - μέλη και τις περιφέρειες, που αναπτύσσουν τη δική τους στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). Σήμερα περιλαμβάνει 140 εγγεγραμμένες περιφέρειες από 13 κράτη - μέλη.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ