Ευνοϊκότερο περιβάλλον για την έρευνα επιχειρεί να δημιουργήσει η Ε.Ε. - Τι προβλέπει νέα πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου

Νέα

07 Νοεμβρίου 2013Σε πόλο έλξης ερευνητών από τρίτες χώρες φιλοδοξεί να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δαπανά σήμερα κονδύλια για έρευνα και τεχνολογία, που αντιστοιχούν σε 0,8% του ΑΕΠ λιγότερα σε σχέση με τις ΗΠΑ και 1,5% λιγότερα έναντι της Ιαπωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, την οποία υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με προφανή στόχο τη δημιουργία πιο ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυση ερευνητών από τρίτες χώρες, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί μελλοντικά η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών της Ευρωβουλής, οι ερευνητές και οι σπουδαστές θα πρέπει να μπορούν να μείνουν στην Ε.Ε. για 1,5 χρόνο μετά από τη λήξη της έρευνας ή των σπουδών τους, προκειμένου να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση ή να αναζητήσουν εργασία. Το συγκεκριμένο σημείο της πρότασης επεκτείνει το χρονικό όριο, που είχε θέσει η πρόταση της Κομισιόν, το οποίο έκανε λόγο για μέγιστη παραμονή ενός έτους. Ακόμη, η πρόταση προβλέπει αυστηρότερη προθεσμία 30 ημερών για τα κράτη - μέλη, προκειμένου να κάνουν αποδεκτή ή να απορρίψουν μια αίτηση ενός φοιτητή ή ερευνητή. 

Οι ευρωβουλευτές στήριξαν την αρχική πρόταση της Κομισιόν να δοθεί σε ερευνητές και φοιτητές το δικαίωμα στην εργασία, με τον περιορισμό αυτή να είναι εκτός του χρόνου σπουδών τους. Επίσης, υποστήριξαν και τη δυνατότητα των συγγενών τους να μπορούν να εργάζονται στο ίδιο κράτος - μέλος με το σπουδαστή ή τον ερευνητή. Πάντως, είναι αμφίβολο αν οι δύο προτάσεις θα εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα κληθεί να αποφασίσει επί της πρότασης.  

Κινητικότητα ερευνητών
Αναφορικά με την κινητικότητα, η πρόταση Οδηγίας της Κομισιόν τονίζει ότι ερευνητές και φοιτητές πρέπει να έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στα κράτη - μέλη της Ε.Ε., ενώ το ίδιο δικαίωμα θέλουν να επεκτείνουν οι ευρωβουλευτές και για τους εθελοντές και τους εκπαιδευόμενους σε προγράμματα της Ε.Ε. 

Σήμερα, πάντως, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και της Κομισιόν, η πλειονότητα των καλύτερων ερευνητών επιλέγει χώρες, όπου οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές και συνήθως είναι εκτός Ε.Ε.  

Με την παρούσα πρόταση οι Βρυξέλλες επιχειρούν να καταστήσουν την Ε.Ε. πιο ελκυστική για υπηκόους τρίτων χωρών στους τομείς της έρευνας.  

Θυμίζουμε πως, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, η Ε.Ε. έχει επιδόσεις σε θέματα καινοτομίας, που βρίσκονται σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά των ΗΠΑ, ωστόσο, απέχει μακράν από τις πιο καινοτόμες οικονομίες παγκοσμίως, όπως η Ελβετία και η Ιαπωνία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δε τις καλύτερες επιδόσεις σε θέματα καινοτομίας και έρευνας έχει η Σουηδία.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ