Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολιτισμού: Ελληνική επιχειρηματική ιδέα αποσπά πανευρωπαϊκό βραβείο

Νέα

05 Νοεμβρίου 2013

Μία ελληνική επιχειρηματική ιδέα περιλαμβάνεται μεταξύ των 12 ανά την Ε.Ε., που απέσπασαν βραβεία στον διαγωνισμό @diversity, ως εξαιρετικά παραδείγματα καινοτομίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την προώθηση του πολιτισμού. Πρόκειται για το museofabber.com, μία διαδικτυακή πλατφόρμα, που θα διευκολύνει τη διαχείριση ψηφιακών τρισδιάστατων αρχείων και τη διανομή τρισδιάστατων τυπωμένων αντιγράφων μουσειακών εκθεμάτων. Η επιχειρηματική ιδέα ανήκει στον κ. Νικόλαο Μανιάτη, και σύμφωνα με το σκεπτικό της, θα αυξήσει την ικανότητα των μουσείων να παρέχουν πρόσβαση σε πηγές μουσειακού υλικού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι βραβευθέντες θα λάβουν επαγγελματική καθοδήγηση για κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, νομικά ζητήματα, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, διάθεση στην αγορά και για δικτύωση. Στόχος είναι η προσέλκυση χρηματοδότησης και πελατών για την ιδέα και ο μετασχηματισμός της σε ένα βιώσιμο έργο, προϊόν ή υπηρεσία. 

Τα βραβεία @diversity καλύπτουν τέσσερις κατηγορίες: “δημιουργία πολιτισμού”, “διάδοση του πολιτισμού”, “πρόσβαση στον πολιτισμό” και “πολιτισμός από νέους”.  

Ο διαγωνισμός ιδεών @diversity προκηρύχθηκε το Μάιο του 2013 και ενέπνευσε πάνω από 660 άτομα και φορείς από όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. να συμμετάσχουν, με περισσότερες από 250 ιδέες να κατατίθενται στο πλαίσιο του διαγωνισμού. 

Τα βραβεία
Οι 11, πέραν της ελληνικής, επιχειρηματικές ιδέες, που βραβεύτηκαν είναι:

ReWalk Europe: χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία, που βοηθούν τους τουρίστες να απολαμβάνουν έναν εναλλακτικό τρόπο για την επίσκεψη μιας πόλης, μέσω περιηγήσεων με τα πόδια, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από καλλιτέχνες (Ηνωμένο Βασίλειο).

Smartart: επιτρέπει σε μουσεία και άλλους πολιτιστικούς χώρους να παράσχουν πληροφορίες για στο κοινό, μέσω εικόνας και όχι ενός κωδικού. Το περιεχόμενο ανιχνεύεται χρησιμοποιώντας λογισμικό, που διατίθεται για smartphones, εξοπλισμένα με φωτογραφική μηχανή (Ιταλία).

Sonicpaintings: δίνει ζωή σε πίνακες ζωγραφικής, με τη δημιουργία διαδραστικών ηχητικών επενδύσεων, οι οποίες αντιδρούν στην εμφάνιση των θεατών μπροστά από το έκθεμα (Κάτω Χώρες).

Storyguides - Europe through Legends: μια εφαρμογή ξενάγησης, βασισμένη σε ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα και στοιχεία σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά μιας πόλης (Σλοβενία).

la guía a la ciudad amueblada: ένας πολυμεσικός οδηγός, ο οποίος ενθαρρύνει τους χρήστες του να δημιουργούν πολιτισμό από εγκαταλελειμμένα στοιχεία επίπλωσης (Ισπανία).

WIKI RAIL: ο πρώτος στον κόσμο οπτικοακουστικός διαδραστικός οδηγός για επιβάτες σιδηροδρόμου (Γερμανία).

Yugo: μια εφαρμογή (app/widget), η οποία προτείνει στους χρήστες μία πολιτιστική εκδήλωση ανά ημέρα, με βάση την έξυπνη χρήση του προσωπικού προφίλ του χρήστη και τη γεωγραφική του θέση (Σλοβενία).

Deaf Magazine: ένα περιοδικό ποικίλης ύλης σχετικό με την κουλτούρα της γερμανικής νοηματικής γλώσσας, που συνδυάζει αναλογικά και ψηφιακά μέσα και διασύνδεει το γραπτό λόγο απευθείας με τη νοηματική γλώσσα (Γερμανία).

Poetrycloud: ένα λογοτεχνικό “instagram”, που θα αναπροσδιορίσει την έννοια της ανθολογίας, με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για πρόσβαση σε παιδικά ευρωπαϊκά ποιήματα (Ηνωμένο Βασίλειο).

Travelling Hospitals: βοηθά τα νοσηλευόμενα σε νοσοκομείο παιδιά να ταξιδέψουν εικονικά σε άλλες χώρες και πολιτισμούς (Γαλλία).

Narrated Film Downloads: διευκολύνει άτομα με μειωμένη όραση να απολαμβάνουν κινηματογραφικές ταινίες (Ηνωμένο Βασίλειο).

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021