Ομάδα εμπειρογνωμόνων για το Cloud συστήνει η Κομισιόν - Στόχος η ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων

Νέα

30 Οκτωβρίου 2013Το έλλειμμα εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) επιδιώκει να μειώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρώντας στη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για το cloud. Η νεότευκτη ομάδα είναι επιφορτισμένη με τον καθορισμό ασφαλών και δίκαιων όρων για τις συμβάσεις cloud και απαρτίζεται από εκπροσώπους παρόχων υπηρεσιών cloud computing, καταναλωτών, ΜΜΕ, πανεπιστημιακών και νομικών. Με δεδομένες τις εκτιμήσεις ότι η υιοθέτηση του cloud μπορεί να δημιουργήσει 2,5 εκατ. πρόσθετες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και να προσθέσει περίπου 1% ετησίως στο ΑΕΠ της Ε.Ε. έως το 2020, η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στο “σύννεφο”.  

Η πρώτη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 19 - 20 Νοεμβρίου 2013 και η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων αναμένεται να υποβληθεί την άνοιξη του 2014. Στόχος της σύστασης της ομάδων των εμπειρογνωμόνων είναι ο προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων, που συχνά δείχνουν απρόθυμοι να αγοράσουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, λόγω της ασάφειας των συμβάσεων.  

Δέσμη ενεργειών
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελεί μία από τις μορφές προώθησης που επέλεξε η Επιτροπή για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και απελευθέρωσης του δυναμικού τους, με σκοπό την τόνωση της παραγωγικότητας της οικονομίας στην Ευρώπη. Πρόκειται για μία από τις κύριες δράσεις της στρατηγικής της Επιτροπής για το υπολογιστικό νέφος, η οποία εγκρίθηκε πέρυσι, με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με το υπολογιστικό νέφος, που υπερβαίνουν το κοινό ευρωπαϊκό Δίκαιο των πωλήσεων, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

“Καλούμε τους εμπειρογνώμονες να παράσχουν μια ισόρροπη δέσμη συμβατικών όρων στους καταναλωτές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη”, σχολίασε η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία V. Reding.

Ιστορικό
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την “Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη”. Η στρατηγική εκπονήθηκε με σκοπό την αύξηση της χρήσης του cloud σε ολόκληρη την οικονομία. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελεί καίρια συνιστώσα της εν λόγω στρατηγικής και των προσπαθειών της Επιτροπής για περαιτέρω προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.  

Το cloud
Ως “υπολογιστικό νέφος” νοείται η αποθήκευση δεδομένων (όπως αρχεία κειμένου, εικόνες και βίντεο) και λογισμικού σε απομακρυσμένους υπολογιστές, στους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω συσκευής της επιλογής τους. Πρόκειται για ταχύτερη, φθηνότερη, πιο ευέλικτη και δυνητικά ασφαλέστερη λύση από τις επιτόπιες λύσεις της τεχνολογίας των πληροφοριών. Πολλές δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως το Facebook, το Spotify και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του υπολογιστικού νέφους, αλλά τα πραγματικά οικονομικά οφέλη θα προέλθουν από την ευρεία χρήση λύσεων υπολογιστικού νέφους από τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ