Ελλάδα και Ισραήλ ρίχνουν γέφυρες συνεργασίας με επίκεντρο την υψηλή τεχνολογία - Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις

Νέα

28 Οκτωβρίου 2013Σύσφιγξη των ελληνο-ισραηλινών επενδυτικών σχέσεων, με επίκεντρο την καινοτομία και υψηλή τεχνολογία, επιδιώκει η ελληνική πλευρά. Άξονας ανάπτυξης των κοινών δραστηριοτήτων αποτελεί το μνημόνιο συνεργασίας της Ελλάδας με τον ισραηλινό Οργανισμό YOZMA, που συνομολόγησε προ ημερών το υπουργείο Ανάπτυξης. Στη βάση του μνημονίου με το μεγαλύτερο επενδυτικό fund του Ισραήλ και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, επιδιώκεται η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, προκειμένου να διαμορφωθεί στην Ελλάδα ένα “οικοσύστημα καινοτομίας” (για παράδειγμα clusters, ερευνητικά κέντρα, venture capital funds).

Η προώθηση της συνεργασίας σε θέματα καινοτομίας ελληνικών με ισραηλινές επιχειρήσεις, καθώς και μεταφορά καλών επενδυτικών πρακτικών, που θα στρέψουν την ελληνική οικονομία προς την υψηλή τεχνολογία, τέθηκε επί τάπητος σε συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, με τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Arye Mekel. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου, υπό τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, στο Ισραήλ, επιβεβαιώθηκε η βούληση των δύο πλευρών η συνεργασία να μη μείνει στο επίπεδο των διακηρύξεων, αλλά τους επόμενους μήνες να γίνουν συγκεκριμένα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αύξηση προϋπολογισμού
Προς την κατεύθυνση της τόνωσης των διμερών επενδυτικών σχέσεων με εφαλτήριο την υψηλή τεχνολογία, έχει ήδη αποφασισθεί η αύξηση του προϋπολογισμού της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας -Ισραήλ από €5.000.000 σε €10.000.000. Η απόφαση ελήφθη μετά από την επίσημη ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο Ισραήλ, στην οποία, σημειωτέον, συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Χρήστος Βασιλάκος και τις επαφές με τους αντίστοιχους φορείς της ισραηλινής κυβέρνησης.

Η αύξηση του προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερα ελληνικά και ισραηλινά ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις να προωθήσουν τα κοινά σημεία επαφής σε επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας. 

Παράταση προθεσμίας
Στο μεταξύ, παράταση έως τις 7 Νοεμβρίου, έλαβε η υποβολή προτάσεων για τη συνεργασία Ελλάδας -Ισραήλ, την οποία έχει προκηρύξει η γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμα “Διμερής Ερευνητική Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ 2013-2015” καλεί ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλουν προτάσεις σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ, για την από κοινού εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας.

Σε κάθε πρόταση  θα πρέπει να συμμετέχει μία τουλάχιστον επιχείρηση από ελληνικής πλευράς  ή οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις της συνεργαζόμενης χώρας. Από ελληνικής πλευράς, οι επιχειρήσεις  θα πρέπει να συμμετέχουν  στην υλοποίηση του έργου  με ποσοστό κατ’ ελάχιστον 30%.  

Επιλέξιμες δράσεις
Επιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, είναι, μεταξύ άλλων:

Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, οι οποίες στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη, πέραν της σχετικής υπάρχουσας κατάστασης και τεχνογνωσίας.
Δράσεις πειραματικής ανάπτυξης/επίδειξης, ώστε να αποδειχθεί η εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρ’ όλο που διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, δεν είναι αρκετά ώριμες, ώστε να διατεθούν άμεσα προς εμπορική εκμετάλλευση.
Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης.
Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και διοργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, εργαστηρίων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) σε θέματα που συνδέονται με τα έργα.
Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών.

Νατάσα Φραγκούλη 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021