Νέα δεδομένα τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής εισάγουν τα εξελιγμένα βιομετρικά συστήματα ασφαλείας

Νέα

23 Οκτωβρίου 2013Μία νέα αγορά για τις επιχειρήσεις του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών μπορεί να “ανοίξει” η προσπάθεια της Ε.Ε. να υποστηρίξει την έρευνα και καινοτομία στον τομέα των εξελιγμένων βιομετρικών συστημάτων ασφαλείας. Πρόσφατα σχετικά δείγματα γραφής αποτελούν τα λογισμικά αναγνώρισης προσώπου, φωνής και αποτυπωμάτων, τα οποία πλέον μεταφέρονται από τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας σε συσκευές, όπως τα smartphone και τα tablet. 

Φορέας ενεργοποίησης των σχετικών εξελίξεων είναι η κοινοπραξία TABULA RASA, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους της Ε.Ε. στον τομέα της  Έρευνας και της Καινοτομίας και έχει ως στόχο να διερευνήσει την καλή λειτουργία του νέου λογισμικού, για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο φαινόμενο του “spoofing”, δηλαδή της χρήσης καθημερινών υλικών όπως το μεικ-απ, τις φωτογραφίες και τις φωνητικές ηχογραφήσεις, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση των βιομετρικών συστημάτων. Εκτός από ασφαλείς συσκευές και πληροφόρηση, το βελτιωμένο λογισμικό θα προσφέρει, επίσης, ταχύτερη πρόσβαση στον τεχνολογικό εξοπλισμό και ταχύτερο και πιο ακριβή συνοριακό έλεγχο και διαδικασία έγκρισης διαβατηρίων.  

Πέραν από τις εταιρείες τεχνολογίας, το θέμα των εξελιγμένων βιομετρικών συστημάτων ασφαλείας αφορά σειρά άλλων επιχειρηματικών κλάδων, όπως ταχυδρομεία, τράπεζες, κατασκευαστές φορητών συσκευών ή πάροχοι on-line υπηρεσιών.  

Νέες θέσεις εργασίας
Το έργο του TABULA RASA εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς τα αποτελέσματά του έχουν ενοποιηθεί σε εμπορικό προϊόν. Για παράδειγμα, μια Ελβετική start-up, η KeyLemon, έχει χρησιμοποιήσει ένα αντίμετρο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου, το οποίο αναπτύχθηκε από το TABULA RASA, σε ένα τελικό του προϊόν. Το αποτέλεσμα της έρευνας, που αναπτύχθηκε στο TABULA RASA, βοήθησε την KeyLemon να εξασφαλίσει κύρια επένδυση ύψους $1,5 εκατ., δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας μέσα στην ίδια την εταιρεία.  

Η κοινοπραξία TABULA RASA απαρτίζεται από 12 διαφορετικούς οργανισμούς, από επτά χώρες που συνεργάστηκαν για πάνω από τρία χρόνια, για να ερευνήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τρωτά σημεία και να αναπτύξουν ανάλογα αντίμετρα και εν τέλει μια νέα γενιά ασφαλέστερων βιομετρικών συστημάτων. 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, έχει ήδη καταρτιστεί μια εκτεταμένη λίστα πιθανών επιθέσεων εξαπάτησης, έχει αξιολογηθεί η ευπάθεια των βιομετρικών συστημάτων και έχουν αναπτυχθεί αντίμετρα που μπορούν, για παράδειγμα, να ανιχνεύσουν σημάδια “ζωής” (όπως η κίνηση των ματιών και η εφίδρωση) και να βελτιώσουν την ασφάλεια των βιομετρικών συστημάτων.  

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους €4,4 εκατ., καθώς και από εθνικούς πόρους  ύψους €1,6 εκατ. για τη διεξαγωγή της εκτεταμένης έρευνας και των δοκιμών που απαιτήθηκαν. 

Ο κ. Ryan Heath, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Ατζέντα και τις ψηφιακές τεχνολογίες σχολίασε: “Πολλοί από εμάς αποθηκεύουμε προσωπικές και εμπιστευτικές πληροφορίες στα smartphone και τα tablet, οπότε χρειάζεται να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε πλήρως αυτά τα βιομετρικά εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την επιτυχία του TABULA RASA μέχρι στιγμής. Καμία άλλη ερευνητική ομάδα δεν έχει επιτύχει τόσο προηγμένα αποτελέσματα στη βιομετρική έως σήμερα”.  

Επιχορηγήσεις έρευνας - καινοτομίας
Το 2014 η Ε.Ε. θα ξεκινήσει ένα νέο επταετές πρόγραμμα για την επιχορήγηση προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας, με την ονομασία Horizon 2020.

Από το 2007, η Ε.Ε. έχει επενδύσει περίπου €50 δις σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και διευρύνοντας τους ορίζοντες της ανθρώπινης γνώσης. Οι πόροι της Ε.Ε. για την έρευνα αντιπροσωπεύουν το 12% του συνολικού ποσού που δαπανάται στην έρευνα από τα 28 κράτη - μέλη και επικεντρώνεται, κυρίως, σε τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον, οι  συγκοινωνίες, τα τρόφιμα και η ενέργεια. Επιπρόσθετα, υπάρχει συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία, την αεροναυτική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρονικών, με σκοπό την ενθάρρυνση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.  

Το πρόγραμμα Horizon 2020 θα δώσει ακόμη περισσότερη έμφαση στη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε εμπορεύσιμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021