Δημιουργείται ενιαίος φορέας εξωστρέφειας με την επωνυμία “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου”

Νέα

17 Οκτωβρίου 2013Τη συστηματική δικτύωση ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, καθώς και τη στήριξη για τη διείσδυση στις αγορές – στόχους, θα επιδιώξει ο υπό σύσταση ενιαίος φορέας εξωστρέφειας, που θα φέρει την επωνυμία “Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου”. Ο νέος φορέας, σύμφωνα με τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα, θα λειτουργήσει το 2014 και θα προέλθει από τη συγχώνευση του ΟΠΕ και του Invest in Greece. Για τις ανάγκες της δημιουργίας του νέου φορέα η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έθεσε από χθες σε δημόσια διαβούλευση σχετικό σχέδιο νόμου, με στόχο το νέο νομοθετικό πλαίσιο να καταρτιστεί και να ψηφιστεί μέχρι τα τέλη τρέχοντος έτους. 

Τη βασική λογική του εγχειρήματος παρουσίασαν χθες ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο υφυπουργός κύριος Νότης Μηταράκης, σημειώνοντας ότι, πλέον, ενοποιούνται τα ελληνικά δίκτυα και οι επαφές με τη διεθνή αγορά, ενώ θα υπάρξει εξειδίκευση και στόχευση σε συγκεκριμένους κλάδους και αγορές και προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων με εξαγωγική προοπτική. Ενδεικτικά, μέσω του νέου φορέα, η κάθε εξαγωγική δραστηριότητα ή εκάστοτε επενδυτικό ενδιαφέρον, θα υποστηρίζεται άμεσα από έναν εξειδικευμένο υπεύθυνο για το προϊόν ή τον κλάδο και έναν εξειδικευμένο υπεύθυνο για τη χώρα ή την περιοχή ενδιαφέροντος.  

Νέο ξεκίνημα
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης ξεκαθάρισε χθες ότι ο νέος φορέας δεν είναι απλά το αποτέλεσμα μιας συγχώνευσης, αλλά προϊόν συστηματικής δουλειάς, που έγινε από κοινού με το υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να γίνει ένα νέο ξεκίνημα. Μάλιστα, η ελληνική πλευρά έλαβε τους προηγούμενους μήνες, προς αυτήν την κατεύθυνση, σημαντική τεχνική βοήθεια από τους Ολλανδούς ειδικούς και την Task Force.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, το μετοχικό της κεφάλαιο €293.513, διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €14,67 ευρώ η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξηθεί έως και 100%. 

Αρμοδιότητες
Όπως προκύπτει από το καταστατικό του, ο νέος φορέας, μεταξύ άλλων, θα λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης (one−stop shop) στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων, λαμβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων από επενδυτές, προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενέργειες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης επενδύσεων, ύψους άνω των €2.000.000. Για το σκοπό αυτό, θα παραλαμβάνει το φάκελο της επένδυσης, θα ελέγχει την πληρότητά του, θα φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και θα τα αποστέλλει στην κατά περίπτωση, αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις δικές της ενέργειες.  

Ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως “Διαμεσολαβητής του Επενδυτή”, με αρμοδιότητα την εξέταση, μετά από αίτηση, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των €2.000.000, που εμπίπτουν στις κατηγορίες περιβαλλοντικής όχλησης. 

Επίσης, ο ενιαίος φορέας θα καταγράφει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, τις προτεραιότητες και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες στις αγορές του εξωτερικού και θα  λαμβάνει μέτρα για τη στήριξή τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. 

Περαιτέρω, ο υπό σύσταση φορέας θα οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την ενημέρωση του εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις παρουσιαζόμενες εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Εξάλλου, θα στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού, την ανάπτυξη του αντισταθμιστικού εμπορίου, τη δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων, ενώ θα μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες πρακτορεία εξαγωγικών επιχειρηματικών απαιτήσεων (εξαγωγικού Factoring), σε θυγατρικές ΔΕΚΟ και  εμπορικές εξαγωγικές εταιρείες (Export  Trading Companies), που αποσκοπούν  στην  γενικότερη υποστήριξη  της  εξαγωγικής δραστηριότητας.  

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021