Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, θέτει η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” το έργο του “Rural Broadband”

Νέα

15 Οκτωβρίου 2013Σε δημόσια διαβούλευση, από χθες έως και τις 25 Οκτωβρίου, έθεσε η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” (ΚτΠ ΑΕ) ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα, αυτό του “Rural Broadband”, προϋπολογισμού €161 εκατ. Το έργο, το οποίο εκτιμάται ότι θα βάλει στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές της Ελλάδας, που μέχρι σήμερα βρίσκονται σε ψηφιακό “σκοτάδι”, αναμένεται να προκηρυχθεί το Νοέμβριο. Το “Rural Broadband”, που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ, στοχεύει στη μείωση του “ευρυζωνικού χάσματος” μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών και των αστικών κέντρων της χώρας. 

Το έργο, με τον πλήρη τίτλο “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ, με φορέα το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές και θα καλύπτει περίπου 5.500 οικισμούς και 600.000 κατοίκους. 

Ο πληθυσμός αυτός αντιπροσωπεύει το 5,66% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας, ενώ περίπου 50% των κατοίκων είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών. Οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 40% - 45% της ελληνικής επικράτειας σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κάλυψη και τον αριθμό χωριών.  

Η διάρκεια της σύμβασης με τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα είναι 17 χρόνια, εκ των οποίων 2 θα αναλωθούν για την ανάπτυξη των υποδομών και τα 15 για την εκμετάλλευσή τους. Η χρηματοδοτική κάλυψη, ως προς την κατασκευή, θα προέλθει από το ΕΣΠΑ, ενώ η συνεισφορά του ιδιώτη ή των ιδιωτών που θα επιλεγούν, θα είναι η συντήρηση και η λειτουργία του δικτύου για 15 έτη.

Αυτό που ξεκαθαρίζεται στην προκήρυξη είναι ότι ο ΙΦΣ δεν θα προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες (ιδιώτες και επιχειρήσεις), αλλά μόνο υπηρεσίες χονδρικής σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών χονδρικής θα παρέχονται αποκλειστικά προς αδειοδοτημένους από την ΕΕΤΤ παρόχους.

Περιοχές - στόχοι
Η προτεινόμενη Σύμπραξη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της διαβούλευσης, αποσκοπεί στη μείωση του “ευρυζωνικού χάσματος” μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας και περιοχών της υπόλοιπης χώρας, όπου ήδη προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει σε “λευκές” αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες, δηλαδή, περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- αποτελούν, κυρίως, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση, και ταυτόχρονα,
- δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον.

Ο διαγωνισμός
Ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, που θα προκηρυχθεί, αφορά στην επιλογή ΙΦΣ, οι οποίοι θα κληθούν να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να διαχειριστούν, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ένα δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών (ευρυζωνικών) υποδομών, που θα υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις) στις περιοχές - στόχους.

Το έργο είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής ΒΟΤ (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει συγκεκριμένους ΙΦΣ, οι οποίοι θα αναλάβουν την ανάπτυξη και διαχείριση των αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων σε τρεις προκαθορισμένες, διακριτές γεωγραφικές ενότητες (υποσύνολα των περιοχών της παρέμβασης).

Το αντικείμενο της κάθε Σύμπραξης θα εκτελεστεί σε δύο διακριτές φάσεις, αυτή της ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία του δικτύου (Build - Φάση Α) και αυτή της διαχείρισης του δικτύου και παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών (Operate - Φάση Β). 

Τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν αποτελούν δημόσια υποδομή, καθώς με τον τερματισμό της περιόδου διαχείρισης (Transfer – μεταβατική περίοδος κατά το τέλος της Φάσης Β) το σύνολο των δικαιωμάτων και τίτλων επί περιουσιακών στοιχείων θα μεταβιβαστούν στην Αναθέτουσα Αρχή, είτε σε μεταγενέστερο ανάδοχο που θα έχει προκύψει για την περαιτέρω διαχείριση του έργου.  

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ