Δεκαπέντε υποψήφιοι ανάδοχοι σε τρεις διαγωνισμούς της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”

Νέα

10 Οκτωβρίου 2013Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι διαγωνισμοί της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, που αφορούν έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς μόνο το τελευταίο δεκαήμερο, ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τρεις νέες δράσεις. Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για συμμετοχή στους εν λόγω διαγωνισμούς βαίνει διογκούμενο, γεγονός που πιστοποιεί ο αριθμός των εταιρειών, που έδωσαν το παρόν και στο συγκεκριμένο “προσκλητήριο” της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”. 

Το πρώτο έργο αφορά σε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, µε δηµοσίευση σε τµήµατα (Lots) για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο για το τµήµα 2 ‘Υπηρεσίες Χρήσης Λογισµικού” της πράξης µε τίτλο “Εφαρµογή της Μεταρρύθµισης του Δηµοσιονοµικού Συστήµατος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση”, προϋπολογισμού €1,353 εκατ. (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%).

Για το έργο, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθµιση”, σύμφωνα με τα στοιχεία της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, προσφορές κατέθεσαν τρεις εταιρείες και συγκεκριμένα οι:

1. Intrasoft International,
2. Pricewaterhousecoopers Business Solutions και
3. ΟΤΕ ΑΕ. 

Επτά υποψήφιοι
Η δεύτερη δράση αφορά σε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, µε δηµοσίευση σε τµήµατα (Lots) για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο για το τµήµα 1 “Μελέτες και εφαρµογή της Δηµοσιονοµικής Μεταρρύθµισης µε τη χρήση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης” της πράξης µε τίτλο “Εφαρµογή της Μεταρρύθµισης του Δηµοσιονοµικού Συστήµατος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση”. 

Για το έργο, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθµιση", είναι συνολικού προϋπολογισµού €3,777 εκατ. (συμπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%), υποβλήθηκαν προσφορές από τις εταιρείες και κοινοπραξίες επιχειρήσεων:

1. Unisystems AE,
2. Pricewaterhousecoopers Business Solutions, Pricewaterhousecoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία,
3. Διαδικασία ΑΕ, ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές, ΣΟΛ Συμβουλευτική,
4. KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ,
5. Grant Thornton ΑΕ,
6. Deloitte Business Solutions AΕ και
7. Ernst & Young Business Advisory Solutions ΑΕ. 

Υποδομές τουρισμού
Στο μεταξύ, σε πέντε ανέρχονται τα σχήματα, που υπέβαλαν προσφορές για το έργο “Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με άξονες την ενοποίηση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων φορέων του και τη δημιουργία ενοποιημένου μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων”.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” και έχει συνολικό προϋπολογισμό €1,611 εκατ. Συγκεκριμένα, για τη συγκεκριμένη δράση προσφορές κατέθεσαν οι:

1. Altec Integration - KPMG - OTS,
2. Byte Computer - Neuropublic - Cyberce,
3. Allweb Solutions - Omega,
4. I Know How - PcW Business Solutions και
5. Quality & Reliability - Ελληνική Φωτογραμμετρική.

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ