Η Ελλάδα στις επικρατέστερες υποψηφιότητες για τα καλύτερα έργα περιφερειακής πολιτικής στην Ε.Ε., Βραβεία RegioStars 2014

Νέα

10 Σεπτεμβρίου 2013

Μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων για τα καλύτερα έργα περιφερειακής πολιτικής στις χώρες - μέλη της Ε.Ε βρίσκεται η χώρα μας. Η κριτική επιτροπή των βραβείων RegioStars επέλεξε τα 19 επικρατέστερα από τα 80 έργα, που υποστηρίζονται από τα περιφερειακά ταμεία της Ε.Ε. με βάση τέσσερα βασικά κριτήρια: καινοτομία, αντίκτυπος, βιωσιμότητα και πνεύμα συνεργασίας. Οι επικρατέστερες υποψηφιότητες για τα βραβεία RegioStars 2014, τα οποία επιβραβεύουν τα περιφερειακά έργα που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας και αποτελούν πηγή έμπνευσης, δημοσιεύθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες.

Περιφέρειες
Οι επικρατέστερες υποψηφιότητες προέρχονται από περιφέρειες και πόλεις 17 κρατών - μελών: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία και Τσεχική Δημοκρατία.

Ο Επίτροπος, που είναι αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, κ. Johannes Hahn, σχολιάζοντας την επιλογή δήλωσε: “Τα 19 έργα, που επέλεξε η κριτική επιτροπή, συνθέτουν την περιφερειακή πολιτική στην πράξη. Καταδεικνύουν το εξαιρετικό έργο που έχει συντελεστεί στον τομέα αυτό και αποδεικνύουν την εφευρετική και δυναμική προσέγγιση που ακολουθούν περιφέρειες απ’ όλη την Ευρώπη ως προς τη χρήση της χρηματοδότησης που εισπράττουν, με στόχο την ενεργοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός του προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη “ΕΕ 2020”: η αναζήτηση νέων λύσεων για την αντιμετώπιση των κοινών μας προκλήσεων, όπως είναι η ανεργία των νέων, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα ζωής στις πόλεις μας και η έλλειψη δυνατότητας για τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν. Έχω εντυπωσιαστεί πολύ από την ποιότητα των επικρατέστερων υποψήφιων έργων αυτής της χρονιάς. Αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις υπόλοιπες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη. Άλλωστε, η επιτυχία της περιφερειακής πολιτικής και των επενδύσεων της για την οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από αυτά τα έργα”.

Οι επικρατέστερες υποψηφιότητες θα παρουσιάσουν τα έργα τους στην επιτροπή των βραβείων, υπό την προεδρία του πρώην Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Luc Van den Brande, στις 8 Οκτωβρίου κατά την ενδέκατη ετήσια ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων - OPEN DAYS 2013. Οι νικητές θα επιλεγούν κατά την τελετή απονομής, που θα παρουσιάσει ο επίτροπος κ. Hahn στις Βρυξέλλες στις 31 Μαρτίου 2014.

Κατηγορίες
Οι κατηγορίες των βραβείων, οι οποίες αναδεικνύουν τις προτεραιότητες της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” είναι:

Έξυπνη ανάπτυξη - Καινοτομία των ΜΜΕ: υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Βιώσιμη ανάπτυξη - Πράσινη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της βιοοικονομίας: βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα της βιοοικονομίας.

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς - Δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους: παροχή βοήθειας για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Citystar - Επενδυτικά έργα σε βιώσιμες αστικές δημόσιες μεταφορές: υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα σχετικά με τις μεταφορές στις πόλεις μας.

Τα προηγούμενα βραβεία “RegioStars” για το 2013 επιβράβευσαν εμβληματικά έργα στο Πόρτο (Πορτογαλία), στη βορειοδυτική Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο), στο Warmińsko-Mazurskie (Πολωνία), στο Βερολίνο (Γερμανία) και στη Λιθουανία. Οι κατηγορίες επικεντρώθηκαν στην έρευνα και την ανάπτυξη, την αποδοτικότητα των πόρων στις ΜμΕ, την κοινωνική καινοτομία, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη χρήση βίντεο για την προώθηση της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε.

Ο στόχος των βραβείων RegioStars είναι να αναγνωρίζονται οι καλές πρακτικές στην περιφερειακή ανάπτυξη και να αναδεικνύονται τα πρωτότυπα έργα, που αποτελούν πηγή έμπνευσης και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπόδειγμα για άλλες περιφέρειες.

Τα ετήσια βραβεία RegioStars απευθύνονται σε όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε. που επιθυμούν να υποβάλουν έργα, τα οποία έχουν λάβει χρηματοοικονομική ενίσχυση μέσω της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. μετά την 1η Ιανουαρίου 2000. Από τότε που δημιουργήθηκαν τα βραβεία το 2008 και μετά, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων προέρχεται από την Αυστρία, το Βέλγιο, τα κράτη της Βαλτικής και την Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εκδήλωση OPEN DAYS 2013, από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2013 στις Βρυξέλλες, θα δώσει την ευκαιρία στους επικρατέστερους υποψήφιους να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τα έργα τους. Η εκδήλωση OPEN DAYS αποτελεί ευκαιρία συνάντησης εκατοντάδων πολιτικών αντιπροσώπων, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών, ώστε να συζητήσουν σχετικά με την περιφερειακή πολιτική. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει με ένα κρίσιμο σημείο, μιας και οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης θα ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες τους για την πρόσφατα τροποποιημένη πολιτική συνοχής της Ε.Ε. για την περίοδο 2014 - 2020.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ