Η Ευρώπη επενδύει €177 εκατ. στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας

Νέα

10 Ιουλίου 2019

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μάχη κατά του καρκίνου. Χθες, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στηρίζοντας με €35 εκατ. την ανάπτυξη της ανάλυσης ιατρικών εικόνων για τη διάγνωση του καρκίνου βάσει της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλων εργαλείων και αναλύσεων, που εστιάζονται στην πρόληψη, στην πρόβλεψη και στη θεραπεία των συνηθέστερων μορφών καρκίνου. Η πρόσκληση αποτελεί μέρος του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”, μέσω του οποίου η Επιτροπή επενδύει συνολικά €177 εκατ. στον “ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας και της περίθαλψης” και σε “αξιόπιστες ψηφιακές λύσεις και κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης”.

Η Ε.Ε. επενδύει €35 εκατ. στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την πρόληψη του καρκίνου“Η πέρα από στεγανά συνεργασία θα ενισχύσει την ικανότητά μας να βοηθήσουμε τους ασθενείς με την ανταλλαγή και την ερμηνεία της τεχνολογικής προόδου σε ό,τι αφορά την πρόληψη του καρκίνου, τη διάγνωση και την πρόβλεψη θεραπείας σε ολόκληρη την Ε.Ε.”, σχολίασε ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Βιτένις Αντρουκάιτις.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κυρία Μαρίγια Γκαμπριέλ, προσέθεσε: “Η σημερινή επένδυση επιβεβαιώνει την ισχυρή μας στήριξη σε προηγμένες τεχνολογίες, που θα διαμορφώσουν το μέλλον του τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τα κράτη - μέλη, πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο, που θα εξισορροπεί τα ατομικά προβλήματα και τους περιορισμούς των συστημάτων υγείας, ενώ παράλληλα θα απελευθερώνει την καινοτομία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος όλων των Ευρωπαίων”.

Χάρτης πορείας
Στο μεταξύ, για σήμερα, η Επίτροπος κυρία Γκαμπριέλ έχει συγκαλέσει τη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου, η οποία θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της βιοτεχνολογίας και της ιατρικής τεχνολογίας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα συζητηθεί ο χάρτης πορείας, που καθορίζεται στην ανακοίνωση σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης, η οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2018.

Άλλα βασικά θέματα της συνάντησης αφορούν τα επόμενα βήματα για την πρόσφατα εγκριθείσα σύσταση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, για την τεχνητή νοημοσύνη και για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων. Στόχος της Επιτροπής είναι να τονίσει τη σημασία που έχει η προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο και η αντιμετώπιση των σχετικών πτυχών της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας