Περισσότερες απαιτήσεις από το εκπαιδευτικό σύστημα έχουν οι CEOs

Νέα

04 Φεβρουαρίου 2019

Αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, διαπιστώνουν τα στελέχη της ελληνικής αγοράς. Έξι στους δέκα CEOs θεωρούν ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα ανταποκρίνεται σε μικρό βαθμό στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας. Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στους δέκα δηλώνουν ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις σύγχρονες ανάγκες. Ωστόσο πολύ μικρό ποσοστό των διευθυνόντων συμβούλων στην Ελλάδα, το 4%, θεωρεί ότι η εκπαίδευση καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας. Την παραπάνω εικόνα περιγράφει -μεταξύ άλλων- ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index), που στηρίζεται στην τριμηνιαία έρευνα, που η Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων CEOs δηλώνει ότι η εκπαίδευση ανταποκρίνεται σε μικρό βαθμό στις σύγχρονες απαιτήσειςΕκτός των βασικών ερωτήσεων, που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε από τα στελέχη επιπλέον να εκφράσουν τη γνώμη τους για την πιθανότητα να συμβεί ένα επενδυτικό σοκ που θα εξασφαλίσει την σταθερότητα της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, το 54% των CEOs είναι αισιόδοξοι σε μέτριο βαθμό ότι μπορεί να προκύψει μια τόσο σημαντική αύξηση στις επενδύσεις, ενώ μόνο το 4% των CEOs είναι πολύ αισιόδοξοι.

Ωστόσο το υπόλοιπο 42% των CEOs θεωρεί ότι είναι δύσκολο στο άμεσο μέλλον να αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό οι επενδύσεις και δηλώνουν καθόλου αισιόδοξοι, ποσοστό που αυξάνεται σε 59% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

Απαισιοδοξία
Σύμφωνα με την έρευνα, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 4ο τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκε στις 159 μονάδες, σημειώνοντας κάμψη έναντι των 163 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Η πτώση αποτυπώνει την αβεβαιότητα και ίσως ανησυχία μεταξύ των CEOs σχετικά με την είσοδο σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει την οικονομική πολιτική σε παρέκκλιση από τις συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει πτώση του δείκτη στις μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και άνοδο στις μεγάλες.

Αναλυτικά, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε πτώση και διαμορφώθηκε στις 211 μονάδες, έναντι 215 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 30%. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 42% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν.

Στο μεταξύ, ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας, ένα έτος μετά, μειώθηκε στις 196 μονάδες έναντι 204 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος, διαμορφώθηκε σε 39%, ενώ για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 52%. 

Απασχόληση
Αντίθετα με τους υπόλοιπους δείκτες, ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 129 μονάδες έναντι 126 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 32%, ποσοστό που αυξάνεται σε 44% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών μειώθηκε και διαμορφώθηκε στις 144 μονάδες έναντι 152 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 55% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε πτώση στις 112 μονάδες έναντι 117 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος διαμορφώθηκε σε 43%, ποσοστό το οποίο στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι υψηλότερο και ανήλθε σε 49%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης μειώθηκε στις 144 μονάδες έναντι 155 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 40%, ποσοστό που αυξάνεται σε 50% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας