Μεγαλύτερη πρόοδο στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο ζητά η ΕΕ

Νέα

01 Φεβρουαρίου 2019

Να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο, καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εταιρείες, τους οργανισμούς και τους φορείς, που έχουν υπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παραπληροφόρηση. Όπως εκτιμά η Επιτροπή, οι υπογράφοντες τον Κώδικα έχουν μεν κάνει βήματα προόδου, αλλά - όπως σημειώνει - οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν, ενόψει και των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019. Οι εταιρείες Google, Facebook, Twitter και Mozilla, καθώς και επαγγελματικές ενώσεις, που εκπροσωπούν το διαφημιστικό κλάδο, υπέβαλαν τις πρώτες εκθέσεις τους σχετικά με μέτρα που λαμβάνουν επί του παρόντος, προκειμένου να συμμορφωθούν με τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση.

Καλεί εταιρείες, όπως οι Google, Facebook, Twitter, να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησηςΚατά την Επιτροπή, έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένα βήματα προόδου, ιδίως όσον αφορά την κατάργηση ψεύτικων λογαριασμών και τον περιορισμό της προβολής ιστότοπων, που προωθούν την παραπληροφόρηση. Ωστόσο, χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια των πολιτικών διαφημίσεων έως την έναρξη της εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.  Σύμφωνα με τις εκθέσεις, οι οποίες αφορούν τα μέτρα που λήφθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι εργασίες των διαδικτυακών εταιρειών έχουν προχωρήσει περισσότερο και συνολικότερα σε ορισμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, στην κατάργηση ψεύτικων λογαριασμών και την εμπόδιση της δημιουργίας εσόδων των διακινητών παραπληροφόρησης, αλλά λιγότερο σε άλλους τομείς. 

Αναλυτικά στοιχεία
Πιο συγκεκριμένα, το Facebook έχει λάβει ή λαμβάνει επί του παρόντος μέτρα, που αποσκοπούν στην υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων. “Πρέπει όμως πλέον να παράσχει μεγαλύτερη σαφήνεια, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κοινωνικό δίκτυο θα αξιοποιήσει τα οικεία εργαλεία ενίσχυσης του ρόλου των καταναλωτών και θα τονώσει τη συνεργασία με ελεγκτές γεγονότων και με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε ολόκληρη την Ε.Ε.”, αναφέρει η έκθεση.

Στο μεταξύ, η Google έχει λάβει μέτρα για την εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων της, ιδίως όσων αποσκοπούν στη βελτίωση του ελέγχου της τοποθέτησης διαφημίσεων, της διαφάνειας της πολιτικής διαφήμισης και της παροχής πληροφοριών, εργαλείων και στήριξης στους χρήστες. ”Ωστόσο, ορισμένα εργαλεία διατίθενται σε περιορισμένο μόνο αριθμό κρατών-μελών”, αναφέρει η Επιτροπή στην έκθεσή της και καλεί τη μηχανή αναζήτησης να στηρίξει ερευνητικές δράσεις σε ευρύτερη κλίμακα.

“Η εταιρεία Twitter έχει δώσει προτεραιότητα σε μέτρα κατά κακόβουλων παραγόντων και στο κλείσιμο ψεύτικων ή ύποπτων λογαριασμών και αυτοματοποιημένων συστημάτων/μποτ. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω μέτρα θα εμποδίσουν τους επίμονους διακινητές παραπληροφόρησης να προωθούν τα tweet τους”, σημειώνεται στην έκθεση.

Τέλος, η εταιρεία Mozilla - σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση - σύντομα θα κυκλοφορήσει αναβαθμισμένη έκδοση του οικείου προγράμματος περιήγησης με προεπιλεγμένο αποκλεισμό της παρακολούθησης μεταξύ τομέων (cross-site tracking).

“Ωστόσο, το εν λόγω πρόγραμμα περιήγησης θα πρέπει να γίνει πιο σαφές ως προς τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω έκδοση θα περιορίσει τις αποκαλυπτόμενες πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες περιήγησης των χρηστών, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκστρατειών παραπληροφόρησης”, υπογραμμίζεται.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας