“Πράσινο φως” από τη Διυπουργική επιτροπή στο Ultrafast Broadband

Νέα

18 Ιανουαρίου 2019

Ένα βήμα εγγύτερα στο στάδιο υλοποίησής του εισέρχεται πλέον το έργο για υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Ultrafast Broadband- το οποίο έλαβε χθες το “πράσινο φως” από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα). Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ που έχει εγκριθεί, με το επενδυτικό κόστος να εκτιμάται σε 700 εκατ. ευρώ, μοχλεύοντας κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ και ιδιωτικά κεφαλαία. Αφορά περισσότερους από 2,4 εκατ. πολίτες, οι οποίοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps (αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps), μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τελικό χρήστη. Το έργο αποτελεί συνέχεια των δράσεων Superfast Broadband και Rural Broadband (που επίσης υλοποιήθηκε ως έργο ΣΔΙΤ). Εντάσσεται δε στους στόχους ευρυζωνικότητας, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 (Gigabit Society). Η δράση σχεδιάστηκε από τη γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και σε συνεργασία με την ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ θα υλοποιηθεί ως έργο ΣΔΙΤ. Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία απαραίτητων υποδομών για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας ίντερνετ σε περιοχές, οι οποίες δεν καλύπτονται ως σήμερα από αντίστοιχα δίκτυα. Εντάσσεται δε σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων για την πλήρη κάλυψη της χώρας από Δίκτυα Νέας Γενιάς, δηλαδή οπτικές ίνες. Να σημειωθεί ότι η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ συνεδρίασε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Δραγασάκη, στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης, καθώς και ο ειδικός γραμματέας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Νίκος Μαντζούφας.

Γεφύρωση ψηφιακού χάσματος
Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ που έχει εγκριθεί, με το επενδυτικό κόστος να εκτιμάται σε 700 εκατ. ευρώ“Με το συγκεκριμένο έργο ΣΔΙΤ, αξιοποιώντας Κοινοτικούς πόρους παράλληλα με ιδιωτικά κεφάλαια, καλύπτοντας περιοχές όπου δεν έχουν αναπτυχθεί τα αναγκαία δίκτυα και θα εξυπηρετούν περισσότερους από 2,4 εκατ. πολίτες, στοχεύουμε στη γεφύρωση του χάσματος ως προς την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή” σχολίασε σχετικά ο αντιπρόδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Δραγασάκης. Ο ίδιος τόνισε: “Είμαστε σε μια εποχή όπου τα ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς αποτελούν πλέον μια βασική υποδομή για την ανάπτυξη της χώρας, εξίσου σημαντικά με την πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως η ύδρευση, η ηλεκτρική ενέργεια, υποδομές μεταφορών. Τα έργα αυτά συμβάλλουν καθοριστικά στην επίσπευση της καινοτομίας και της μάθησης, καθώς και στην υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων και της οικονομικής ανάπτυξης, όχι μόνο στον ψηφιακό τομέα αλλά και σε όλους τους τομείς της οικονομίας -εκπαίδευση, υγεία, περιβάλλον, τουρισμό, πολιτισμό, έρευνα, γεωργία, μεταποίηση, ενέργεια”. Διευκρινίζεται ότι το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας σε περιοχές, που δεν καλύπτονται σήμερα από αντίστοιχα δίκτυα. Η υλοποίησή του υπολογίζεται από το 2019 έως το 2023.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας