Νέοι κανόνες εντός Ευρώπης για τη φορολόγηση των πολυεθνικών

Νέα

07 Ιανουαρίου 2019

Νέοι κανόνες για την εξάλειψη των συνηθέστερων πρακτικών εταιρικής φοροαποφυγής έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, από τις αρχές του νέου έτους, όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν νέα δεσμευτικά μέτρα κατά των καταχρήσεων, που εστιάζονται στις κύριες μορφές της φοροαποφυγής από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Οι κανόνες βασίζονται σε παγκόσμια πρότυπα, που ανέπτυξε ο ΟΟΣΑ το 2015 όσον αφορά τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS). Αναμένεται δε να συμβάλουν στην παρεμπόδιση της παράνομης μεταφοράς κερδών, τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί, εκτός της Ε.Ε. Αναλυτικότερα, όλα τα κράτη-μέλη θα φορολογούν πλέον κέρδη, που έχουν μεταφερθεί σε χώρες με χαμηλή φορολογία, όπου η εταιρεία δεν έχει καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα (κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες). Για να αποθαρρύνουν τις εταιρείες να χρησιμοποιούν υπερβολικές πληρωμές τόκων, ώστε να ελαχιστοποιούν τους φόρους, τα κράτη-μέλη θα περιορίσουν το ποσό των καθαρών εξόδων για τόκους που μια εταιρεία μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημά της (κανόνες περιορισμού των τόκων). Επιπλέον, τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να καταπολεμούν τα συστήματα φοροαποφυγής σε περιπτώσεις, όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλες διατάξεις κατά της φοροαποφυγής (γενικός κανόνας για την καταπολέμηση των καταχρήσεων).

Νέα μέτρα από το 2020

Από την 1η Ιανουαρίου σε ισχύ μέτρα για να εξαλειφθούν τα κενά, που χρησιμοποιούνται για την εταιρική φοροαποφυγήΣτο μεταξύ, από την 1 Ιανουαρίου 2020, τίθενται σε ισχύ περαιτέρω κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Στόχος των μέτρων είναι να εμποδίσουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες στις φορολογικές νομοθεσίες δύο διαφορετικών χωρών της Ε.Ε., για να αποφύγουν τη φορολόγηση. Επίσης, από το 2020 θα τεθούν σε ισχύ μέτρα, που διασφαλίζουν ότι τα κέρδη από στοιχεία του ενεργητικού, όπως η διανοητική ιδιοκτησία, τα οποία έχουν μεταφερθεί από το έδαφος κράτους-μέλους, καθίστανται φορολογητέα στην εν λόγω χώρα (κανόνες για τη φορολόγηση κατά την έξοδο). Να σημειωθεί ότι της εφαρμογής των νέων μέτρων, προηγήθηκε συμφωνία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ σχετικά με τις συστάσεις για τον περιορισμό της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS).


Σημαντικό βήμα
“Πραγματοποιούμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στον αγώνα μας κατά όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις αναντιστοιχίες στα φορολογικά συστήματα των κρατών-μελών, για να αποφύγουν να καταβάλουν φόρους, που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ”, σχολίασε σχετικά ο Eπίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, κ. Πιερ Μοσκοβισί.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας