Νέες ρυθμίσεις για συνδρομητές κινητής από την 1η Ιανουαρίου

Νέα

21 Δεκεμβρίου 2018

Σειρά νέων ρυθμίσεων για τους συνδρομητές υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και Internet τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο στάδιο των ρυθμίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που προβλέπει ο Κανονισμός Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ. Ο Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, με το τρίτο στάδιο, επιβάλλεται η αυτόματη διακοπή παροχής υπηρεσιών για αποφυγή υπερχρεώσεων, ανώτατο ύψος τέλους πρόωρης διακοπής σύμβασης ορισμένου χρόνου και απρόσκοπτη πρόσβαση στους συμβατικούς όρους και στους τιμοκαταλόγους. Αναλυτικά, με την έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων από την 1η Ιανουαρίου 2019 δίνεται η δυνατότητα αυτόματης διακοπής της παροχής υπηρεσιών για αποφυγή υπερχρεώσεων. Κατά τη σύναψη της σύμβασης και προς αποφυγή υπερχρεώσεων, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της υπηρεσίας, κάθε φορά που ο λογαριασμός θα υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο όριο, με βάση τρεις τουλάχιστον επιλογές. Μία τουλάχιστον από τις επιλογές αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (ως προς το τελικό ύψος του λογαριασμού) τα 150 ευρώ, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, και τα 300 ευρώ, στις περιπτώσεις που ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης. 

Πρόωρη διακοπή σύμβασης
Τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός που επιτρέπει την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήραΕπίσης εισάγεται ανώτατο ύψος τέλους πρόωρης διακοπής σύμβασης ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, καθορίζεται επακριβώς ο τρόπος, με τον οποίο θα υπολογίζεται το ανώτατο ύψος του τέλους για τη διακοπή σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της. Μάλιστα, στην πρώτη σελίδα της σύμβασης ορισμένου χρόνου θα πρέπει να αναγράφεται το τέλος πρόωρης διακοπής που θα οφείλει, κατά περίπτωση και για κάθε μήνα διακοπής, να καταβάλει ο συνδρομητής. Τέλος, με τις νέες ρυθμίσεις θωρακίζεται περαιτέρω η απρόσκοπτη πρόσβαση στους συμβατικούς όρους και στους τιμοκαταλόγους. Οι πάροχοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση των συνδρομητών σε πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών, καθώς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να παραμένουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο του παρόχου έως και δύο έτη μετά την κατάργησή τους, με αναφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν σε ισχύ. Υπενθυμίζεται ότι είχαν μεσολαβήσει άλλα δύο στάδια ρυθμίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το πρώτο τέθηκε σε ισχύ από τις 6 Δεκεμβρίου 2017, ενώ το δεύτερο από την 1η Οκτωβρίου 2018. Το δεύτερο στάδιο ρυθμίσεων εισήγαγε μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους, αύξανε την προθεσμία για καταγγελία σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου, προέβλεπε την ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και την αυτόματη πίστωση λογαριασμού σε περίπτωση βλαβών, αλλά και τη δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας