2.800 δήμοι παίρνουν το κουπόνι για δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους

Νέα

10 Δεκεμβρίου 2018

Τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το WiFi4EU, τη φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ε.Ε., που χρηματοδοτεί δήμους για την εγκατάσταση δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά την πρώτη πρόσκληση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7-9 Νοεμβρίου 2018, επιλέχθηκαν 2.800 δήμοι για τη χορήγηση κουπονιού WiFi4EU ύψους €15.000. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας ανήλθε σε €42 εκατ. Οι επιλεγέντες δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα, πλατείες και άλλους χώρους δημόσιου ενδιαφέροντος. Συνολικά, θα υπάρξουν τρεις επιπλέον προσκλήσεις για τις οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δήμοι που δεν έλαβαν κουπόνι. Η δεύτερη πρόσκληση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2019.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το WiFi4E“Χάρη στην πρώτη πρόσκληση WiFi4EU, 2.800 δήμοι θα μπορούν να παρέχουν σε χιλιάδες Ευρωπαίους και επισκέπτες δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους, σε ολόκληρη την Ε.Ε., προσφέροντας μεγαλύτερη συνδεσιμότητα στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι εν λόγω δήμοι βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Η βελτίωση της συνδεσιμότητας στην Ε.Ε. αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για την ψηφιακή ενιαία αγορά και η πρωτοβουλία WiFi4EU είναι ένα ακόμη απτό βήμα, που θα την καταστήσει πραγματικότητα για όλους”, σχολίασε η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κυρία Μαρίγια Γκαμπριέλ. 

Οφέλη
Το πρόγραμμα WiFi4EU προσφέρει στους δήμους κουπόνια αξίας €15.000, για να εγκαταστήσουν σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες. Οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κουπόνια WiFi4EU για την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi (σημείων ασύρματης πρόσβασης) στα κέντρα της τοπικής δημόσιας ζωής, τα οποία έχουν επιλέξει. Το κόστος συντήρησης του δικτύου θα καλυφθεί από το δήμο. Κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα λάβει τουλάχιστον 15 κουπόνια. Η συνολική χρηματοδότηση των €120 εκατ. υπολογίζεται ότι θα καλύψει 8.000 δήμους σε ολόκληρη την Ε.Ε., έως το 2020.

Η πρωτοβουλία WiFi4EU έχει ως στόχο να συνδέσει κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο στα κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020. Τα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα δίκτυα θα είναι δωρεάν, απαλλαγμένα από διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Θα χρηματοδοτηθούν δίκτυα που δεν αναπαράγουν υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες δωρεάν προσφορές παρόμοιας ποιότητας. Να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, περισσότεροι από ένας στους πέντε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στην ειδική διαδικτυακή πύλη WiFi4EU.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας