Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά πιο ισχυρά μέτρα κυβερνοασφάλειας

Νέα

19 Οκτωβρίου 2018

Έντονα απασχολεί την Ευρώπη το θέμα της κυβερνοασφάλειας, με την Κοινοτική ανησυχία, μάλιστα, να εντείνεται ενόψει και των εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε χθες κείμενο συμπερασμάτων για την ασφάλεια εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, στο οποίο η κυβερνοασφάλεια καταλαμβάνει κομβικό ρόλο.

Οι διαπραγματεύσεις επί των σχετικών προτάσεων θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδουΤο Συμβούλιο ζητά να ληφθούν μέτρα με σκοπό να καταπολεμηθούν παράνομες και κακόβουλες ενέργειες που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο ή διευκολύνονται από αυτόν και να οικοδομηθεί ισχυρή κυβερνοασφάλεια. Ζητά, επίσης, να δοθεί ώθηση στις εργασίες όσον αφορά την ικανότητα αντιμετώπισης και αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων μέσω περιοριστικών μέτρων. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ε.Ε. στις κυβερνοεπιθέσεις, οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά το σύνολο των προτάσεων για την κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Έτερη ανησυχία του Συμβουλίου, που σχετίζεται με το χώρο του Διαδικτύου και αποτυπώνεται στο σχετικό κείμενο συμπερασμάτων, αφορά την παραπληροφόρηση, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των επερχόμενων ευρωπαϊκών εκλογών, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. “Τα μέτρα που έχει προτείνει η Επιτροπή για δίκτυα εκλογικής συνεργασίας, διαφάνεια στο Διαδίκτυο, προστασία από περιστατικά κυβερνοασφάλειας, παράνομη επεξεργασία δεδομένων και καταπολέμηση εκστρατειών παραπληροφόρησης χρήζουν ταχείας εξέτασης και επιχειρησιακής επακολούθησης από τις αρμόδιες Αρχές”, αναφέρει το Συμβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, η Επιτροπή έως το τέλος του έτους θα αξιολογήσει την υλοποίηση του κώδικα δεοντολογίας περί παραπληροφόρησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στο σχέδιο δράσης για μια συντονισμένη αντιμετώπιση του θέματος, το οποίο θα υποβληθεί έως το Δεκέμβριο του 2018.

Τρομοκρατικό περιεχόμενο
Άλλος στόχος του Συμβουλίου είναι να ενισχυθεί η ικανότητα πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. “Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να εξεταστεί ως ζήτημα προτεραιότητας. Θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για την ταχεία και αποτελεσματική διασυνοριακή πρόσβαση σε ψηφιακά πειστήρια, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η τρομοκρατία και άλλα σοβαρά και οργανωμένα εγκλήματα, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και σε διεθνές επίπεδο”, αναφέρει το κείμενο των συμπερασμάτων. Και οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα ψηφιακά πειστήρια θεωρείται ότι θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Διαλειτουργικότητα
Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρεί το Συμβούλιο τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών και των βάσεων δεδομένων. “Έχει ήδη σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών και την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να υπάρξει διάδραση μεταξύ τους, ιδίως μέσω ενός κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις εκκρεμείς προτάσεις, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ποινικού Μητρώου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους και θα πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή τους”, σημειώνει το Συμβούλιο.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας