Παρεμβάσεις για την κυβερνοασφάλεια στην Ε.Ε. έως το Μάιο του 2019

Νέα

11 Οκτωβρίου 2018

Θεσμικές παρεμβάσεις, προκειμένου να θωρακίσει περαιτέρω την ικανότητα κυβερνοασφάλειας εντός των συνόρων της, προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν από τις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Μάιο του 2019. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή παρουσίασε χθες έκθεση σχετικά με την πρόοδο, που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. Με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, η Επιτροπή κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν επειγόντως τις εργασίες τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να αναληφθεί δράση σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειαςΣε ό,τι αφορά την Προστασία των Ευρωπαίων στο Διαδίκτυο, το Σεπτέμβριο του 2017 παρουσιάστηκε ευρεία δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας της Ε.Ε. και τη βελτίωση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας. Λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, η Ένωση θεωρεί επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν κατά προτεραιότητα όλες οι νομοθετικές προτάσεις. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες, ιδίως η υποχρέωση να αφαιρείται το περιεχόμενο αυτό εντός μιας ώρας, πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν από τις εκλογές του Μαΐου 2019.

Διαλειτουργικότητα
Έτερος στόχος είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της Ε.Ε. Βασικό στοιχείο των προσπαθειών της Επιτροπής για την κάλυψη των κενών όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών είναι η δυνατότητα διασύνδεσης των συστημάτων πληροφοριών της Ε.Ε. για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων με πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο. Η πρόταση για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της Ε.Ε., που υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2017, θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019. Ομοίως, πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η αναβάθμιση των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών της Ε.Ε., όπως του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), του Eurodac και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS).

Διασυνοριακό έγκλημα
Ακόμη μια προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Προκειμένου να βοηθηθούν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές να διερευνούν ενδείξεις εγκληματικών πράξεων στο Διαδίκτυο και σε διασυνοριακό επίπεδο, οι προτάσεις της Επιτροπής για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να εγκριθούν πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019. Η Επιτροπή καλεί, επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επεκτείνουν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), ώστε να συμπεριληφθεί σ' αυτές η διερεύνηση διασυνοριακών τρομοκρατικών πράξεων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας