Ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ελληνικές εταιρείες

Νέα

14 Μαΐου 2018

Τη δημιουργία μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα χαρτογραφεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία - Δημοσίου και τραπεζών - για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προωθεί η κυβέρνηση από κοινού με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Αυτό συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Δραγασάκης, και εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται της επιτάχυνσης της αναπτυξιακής διαδικασίας, της ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών και της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τη χαρτογράφηση όλων των εργαλείων χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων συμφώνησαν κυβέρνηση-τράπεζεςΌπως ανέφερε ο κ. Δραγασάκης, από την πλευρά της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομίας, διατίθενται ή δρομολογούνται μια σειρά από εργαλεία για την ανάπτυξη της οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ/ΤΑΝΕΟ. Σε αυτά περιλαμβάνεται το Ταμείο Υποδομών, το οποίο θα ενεργοποιηθεί το 2ο εξάμηνο του 2018. Μέσω αυτού, θα διατεθούν συνολικοί πόροι €1 δις, που θα χρηματοδοτήσουν αναπτυξιακά και ενεργειακά έργα, καθώς και έργα ανάπλασης.

Εργαλεία
Έτερο εργαλείο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο θα διαθέσει συνολικούς πόρους ύψους €915 εκατ. Το Ταμείο θα ενεργοποιηθεί το 2ο εξάμηνο του 2018 και θα χρηματοδοτεί δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες εταιρείες με ευνοϊκούς όρους. (Δεν θα επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία για δάνεια στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Επίσης, στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ έχουν ήδη δρομολογηθεί πρόσθετες δράσεις εγγύησης δανείων και μικροπιστώσεων). Να σημειωθεί ότι το Ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, με συνολικούς πόρους €190 εκατ. για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ήδη σε ισχύ.

Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, που αναμένεται να ενεργοποιηθούν, είναι το Ταμείο Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων με συνολικούς πόρους €400 εκατ. Το εν λόγω υπό σχεδιασμό ταμείο συμμετοχών θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε φάση αναδιοργάνωσης και εξέρχονται από μεγάλο δανεισμό και θα ενεργοποιηθεί το 2ο εξάμηνο του 2018. Άλλο εργαλείο, που είναι ήδη σε ισχύ, είναι το ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών EQUIFUND, με πόρους €500 εκατ.

Χρήση καρτών
Ένα ακόμα θέμα, που αναφέρθηκε στη συζήτηση, ήταν η τραπεζική προμήθεια πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Από την πλευρά της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποίησε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ότι έχουν γίνει ήδη μειώσεις στις χρεώσεις και ότι οι τράπεζες θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν και θέματα, που σχετίζονται με την προστασία του καταναλωτή. Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε πως η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προχωρά στη δημιουργία παρατηρητηρίου τραπεζικών χρεώσεων για τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας