Το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. για τη διαμάχη Apple-Xiaomi

Νέα

06 Δεκεμβρίου 2017

Τη δικαίωση της Apple στη διαμάχη της με την Xiaomi, αναφορικά με την καταχώρηση του “MI PAD” ως σήματος της Ένωσης, αποφάσισε το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. Με τη χθεσινή του απόφαση, η αμερικανική εταιρεία επιτυγχάνει να αποτρέψει την καταχώριση του “MI PAD” ως σήματος της Ε.Ε. για ηλεκτρονικές συσκευές και για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Η Apple επιτυγχάνει να αποτρέψει την καταχώριση του “MI PAD” ως σήματος της Ε.Ε. Το 2014, η κινεζική Xiaomi, η οποία ειδικεύεται στους τομείς των ηλεκτρονικών προϊόντων και της κινητής τηλεφωνίας, υπέβαλε αίτηση προς το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την καταχώριση του λεκτικού σημείου “MI PAD”ως σήματος της Ένωσης. Η Apple άσκησε τότε ανακοπή κατά της καταχώρισης, επικαλούμενη το προγενέστερο σήμα της IPAD, το οποίο έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες.

Το 2016, το EUIPO έκανε δεκτή την ανακοπή της Apple, αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε σημαντικός βαθμός ομοιότητας μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων. Το EUIPO έκρινε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο σημείων δεν ήταν επαρκείς, για να αποκλειστεί η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης και ότι το κοινό θα διαμόρφωνε την αντίληψη, ότι το σήμα MI PAD αποτελεί παραλλαγή του σήματος IPAD. Η Xiaomi, από την πλευρά της, όπως αναφέρει το Δικαστήριο περιγράφοντας το ιστορικό της διαμάχης, η οποία δεν έμεινε ικανοποιημένη με την απόφαση του EUIPO, προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. ζητώντας την ακύρωση της απόφασης. Με τη χθεσινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Xiaomi και επιβεβαίωσε ότι το “MI PAD” δεν μπορεί να καταχωρισθεί ως σήμα της Ένωσης. Επίσης, το Δικαστήριο με την απόφασή του, επικύρωσε την προηγούμενη απόφαση του EUIPO. Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι, βάσει της σύγκρισης που διεξάχθηκε και λαμβανομένου υπόψη ότι τα καλυπτόμενα από τα δύο σήματα προϊόντα και υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια, το EUIPO ορθώς συνήγαγε ότι υπήρχε κίνδυνος σύγχυσης του κοινού.

Το σκεπτικό
Όσον αφορά τη σύγκριση των δύο σημείων, το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει τις εκτιμήσεις του EUIPO: από οπτική άποψη, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιότητας λόγω του ότι η λέξη “IPAD” αναπαράγεται εξ ολοκλήρου εντός του σημείου “MI PAD”, λόγω του ότι τα δύο σημεία συμπίπτουν όσον αφορά την αλληλουχία γραμμάτων “ipad” και λόγω του ότι αυτά διαφέρουν μόνον ως προς την παρουσία του συμπληρωματικού γράμματος “m” στην αρχή του MI PAD.

“Αφενός, η διαφορά μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων, που έγκειται στην παρουσία του συμπληρωματικού γράμματος “Μ” στην αρχή του “MI PAD”, δεν είναι επαρκής για να αντισταθμιστεί ο υψηλός βαθμός ομοιότητας των δύο σημείων από οπτική και φωνητική άποψη. Αφετέρου, το κοινό πρόκειται να σχηματίσει την πεποίθηση ότι τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση (ή από οικονομικώς συνδεόμενες μεταξύ τους επιχειρήσεις) και πρόκειται να διαμορφώσει την αντίληψη ότι το σήμα MI PAD, του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, αποτελεί παραλλαγή του προγενέστερου σήματος IPAD”, αναφέρει το Γενικό Δικαστήριο, εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας