Πανευρωπαϊκή ψηφιακή πύλη θα παρέχει e-δημόσιες υπηρεσίες

Νέα

05 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες, διαδικτυακές διοικητικές διαδικασίες και υπηρεσίες βοήθειας, μέσω μιας ενιαίας, για όλη την Ευρώπη, διαδικτυακής πύλης θα έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα νέο βήμα προς την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο, με στόχο την ευκολότερη εξεύρεση των πληροφοριών που χρειάζονται, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εργάζονται ή αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ε.Ε.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη γενική προσέγγιση για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηΗ ενιαία ψηφιακή πύλη ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών σε έναν ψηφιακό κόσμο. Θα μπορούσε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν περισσότερα από €11 δις ετησίως. Η πρωτοβουλία θα ωφελήσει όσους κινούνται ή δημιουργούν εταιρεία σε άλλη χώρα της Ε.Ε., αλλά και πολλούς ανθρώπους και εταιρείες, που αποφασίζουν να παραμείνουν στην πατρίδα τους. Θα εξασφαλίζει την κεντρική πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις πληροφορίες που χρειάζονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην κινητικότητα εντός της Ε.Ε., καθώς και για την πλήρη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διαδικασίες. 

Βασική αρχή της πύλης είναι ότι, εάν μια διαδικασία είναι διαθέσιμη για τους υπηκόους ενός κράτους - μέλους, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και για χρήστες από άλλα κράτη - μέλη. Δεκατέσσερις βασικές διοικητικές διαδικασίες πρέπει, ωστόσο, να γίνουν διαθέσιμες στο διαδίκτυο για όλους, είτε εθνικούς είτε διασυνοριακούς χρήστες.

Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τη σύσταση επιχείρησης ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, εργασία, σπουδές ή μετακίνηση από έναν τόπο σε άλλον, για παράδειγμα την εγγραφή επιχείρησης, την εγγραφή εργοδότη/εργαζομένων σε υποχρεωτικά συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά καθεστώτα, την υποβολή αιτήσεων για επιδοτήσεις σπουδών και σπουδαστικά δάνεια, την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων, την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας και την ταξινόμηση αυτοκινήτου. 

Λειτουργία
Η λειτουργία της πύλης θα υποστηρίζεται από τεχνικά εργαλεία, που θα αναπτυχθούν από την Επιτροπή σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Η ενιαία ψηφιακή πύλη θα ενσωματώσει μια σειρά δικτύων και υπηρεσιών, που έχουν δημιουργηθεί σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στις διασυνοριακές τους δραστηριότητες. Στα εν λόγω δίκτυα και υπηρεσίες περιλαμβάνονται: τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, η υπηρεσία “Η Ευρώπη σου – Συμβουλές”, το δίκτυο SOLVIT, το γραφείο υποστήριξης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίκτυο Europe Direct και το δίκτυο Enterprise Europe Network. 

Χρονοδιάγραμμα
Επί της διαδικασίας, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών Οργάνων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας θα ξεκινήσουν το 2018, αφού και το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του. Ήδη, οι αρμόδιοι Υπουργοί, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, συμφώνησαν σε μια γενική προσέγγιση, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης μέσω της οποίας οι άνθρωποι και οι εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας, διαδικτυακές διοικητικές διαδικασίες και υπηρεσίες βοήθειας. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας