Κέντρα Δεδομένων - Αρχιτεκτονικές, Εξέλιξη και Βέλτιστες Πρακτικές Σχεδίασης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Κρήτη
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ