Υπηρεσίες συνεργατικότητας στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τρίπολη
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ