Πάνελ: «Η πρόκληση του ανθρώπινου δυναμικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον ψηφιακό συντονισμό της χώρας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ