Άρθρα πηγών

Σε συμφωνία για τη ροή δεδομένων κατέληξαν ΕΕ και Ιαπωνία

Ένα μεγάλη βήμα στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των δεδομένων έκαναν Ευρωπαική Ένωση και Ιαπωνία. Τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταξύ τους ανταλλαγή δεδομένων. 

18 Ιουλίου 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας