Άρθρα πηγών

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Περιφερειακού και Τεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων

Σας ενημερώνουμε για τη διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Περιφερειακού και Τεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων”.

30 Νοεμβρίου 2022

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας