Άρθρα πηγών

Συνέντευξη Γ. Σύρρου στο Παρασκήνιο: Προοπτικές της ψηφιοποίησης του ενεργειακού κλάδου

Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα μετά τη σκληρή δοκιμασία της δεκαετούς κρίσης, οι επιχειρήσεις του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας κατάφεραν σε πολλές περιπτώσεις να διακριθούν ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο.

25 Ιουλίου 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας