Παπαρίδου: Με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών ψηφιακών γνώσεων

Συνέντευξη της Προέδρου του ΔΣ του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου στο Βήμα

Άρθρα & Συνεντεύξεις

02 Αυγούστου 2022

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο μας είναι μια πραγματικότητα, π.χ. προγραμματιστές, τεχνικοί ασφάλειας, σχεδιασμού, κ.λπ.. Αποτελέσαμε τον πρώτο κλάδο σε “brain drain” τη δύσκολη δεκαετία της κρίσης και αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, σήμερα περισσότερο από ποτέ, μας λείπει. Άλλωστε, η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας απαιτεί την αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου δυναμικού που διαθέτουμε, για να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο και με το βέλτιστο τρόπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Competitiveness Report του World Economic Forum, η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων επιστημόνων του κλάδου κατατάσσει τη χώρα 10η στον κόσμο, με τη Γερμανία 11η  και την Αγγλία 17η . Αυτούς τους επιστήμονες είναι στόχος μας να κρατήσουμε στον τόπο μας, επαναπατρίζοντας όλους όσοι έφυγαν και την περίοδο της κρίσης, επαναφέροντας τη χώρα μας στην 4η θέση διεθνώς, όπου βρισκόταν το 2007.

Εξαιρετικά σημαντική παράμετρος όμως για την αντιστροφή του “brain drain” σε “brain gain” είναι η εξασφάλιση παρόμοιων, ανταγωνιστικών συνθηκών αμοιβών αλλά και ένα πιο ελκυστικό οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, (κόστος ζωής, φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα, ανταγωνιστικές παροχές, κ.λπ.) με αυτά που ισχύουν σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη και όχι μόνο. Υψηλή φορολογία και  υψηλές κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων αποτελούν αντικίνητρα, αν αναλογιστούμε πως σε ορισμένες περιπτώσεις, και όχι χαμηλόμισθου προσωπικού, φτάναμε να έχουμε και 30% διαφορά στο κόστος, συγκρινόμενοι με χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία.   Επιπρόσθετα, η σωστή κοστολόγηση των υπηρεσιών και ο υπολογισμός της αμοιβής του ανθρωπομήνα στην υλοποίηση των έργων του Δημόσιου Τομέα είναι κρίσιμος παράγοντας για την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου. Ενώ καίριος είναι και ο ρόλος των σύγχρονων, αναβαθμισμένων  υποδομών σε όλα τα επίπεδα (υγεία, δίκτυα, συγκοινωνίες, κ.λπ

Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις με κίνητρα για νέες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν καινοτομία και επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν με έδρα στη χώρα μας, προσελκύοντας αυτό το ανθρώπινο δυναμικό.

Βεβαίως, αξίζει να σημειώσουμε πως σε μια σύγχρονη Ελλάδα με το βλέμμα στο μέλλον βασικός γνώμονας είναι και καλλιέργεια των ανθρώπινων ικανοτήτων, των ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα σύγχρονο και διαρκώς μεταλλασσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο ο επαναπροσδιορισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και του σχεδιασμού προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης με έμφαση σε προγράμματα ανάπτυξης και ανέλιξης αλλά και ανάπτυξης ικανοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων είναι σημαντική παράμετρος.

Με αυτό το σκεπτικό στο ΣΕΠΕ, ήδη εδώ και χρόνια, τρέχουμε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης σε ψηφιακές δεξιότητες αλλά και ειδικότητες του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας σε χιλιάδες νέους ανέργους αλλά και εργαζόμενους. Στόχος είναι η αναβάθμιση των επαγγελματικών ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, προκειμένου να ενισχυθούν οι επαγγελματικές τους ικανότητες και η απασχολησιμότητά τους στην αγορά εργασίας.

Η πολιτεία δείχνει να θέτει τα παραπάνω ως αναπτυξιακές προτεραιότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω πως θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται για τον τάχιστο ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας στα επόμενα κρίσιμα χρόνια της ψηφιακής επανάστασης. Από την πλευρά του ο κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας θα συνεχίσει να είναι αρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση, προτάσσοντας – σήμερα περισσότερο από ποτέ – την επένδυση στην Εθνική ψηφιακή βιομηχανία αλλά και στη διαρκή εκπαίδευση και τον εμπλουτισμό σε ψηφιακές δεξιότητες. Επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής μας επιλογής είναι πως, ήδη, πολλές επιχειρήσεις του κλάδου προχωρούν σε επενδύσεις στη χώρα μας καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου, δημιουργώντας κέντρα καινοτομίας, data centers, κ.λπ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας