Ο ΣΕΠΕ είναι Μέλος του WITSA

Ο ΣΕΠΕ είναι Μέλος του WITSA (World Innovation, Technology and Services Alliance - Παγκόσμιος Σύνδεσμος Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας).

Ο WITSA έχει ως μέλη 82 συνδέσμους ψηφιακής τεχνολογίας απ' όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1978 και σήμερα τα μέλη του αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής.

Ανάμεσα στους σκοπούς του WITSA είναι η προώθηση πολιτικών για την ανάπτυξη της βιομηχανίας πληροφορικής, η ενθάρρυνση των εμπορικών συναλλαγών και της συνεργασίας των μελών του, η μείωση των φορολογικών εμποδίων για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, η διοργάνωση παγκόσμιων συνεδρίων πληροφορικής και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων, η παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών για τη βιομηχανία πληροφορικής, κ.λπ.

O WITSA είναι ο ιδιοκτήτης των World Congresses on Information Technology (WCIT), τα οποία διοργανώνονται από το 1978. Το 2004 ο ΣΕΠΕ διοργάνωσε το 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες για το WCIT 2004, μπορείτε να αναζητήσετε στη διεύθυνση:  WCIT 2004

 WITSA

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ