Στους Διεθνείς Οργανισμούς

Ο ΣΕΠΕ βρίσκεται στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων ως Mέλος:

  • του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας (DIGITALEUROPE),

  • του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Τεχνολογία (EITO), και

  • του Παγκοσμίου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογίας (WITSA).