Διοικητικό Συμβούλιο - Αντώνης Τσιμπούκης


Αντώνης Τσιμπούκης
Β' Αντιπρόεδρος

CISCO SYSTEMS ΑΕ

Ο Αντώνης Τσιμπούκης κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Cisco για Ελλάδα, την Κύπρο & την Μάλτα από τον Αύγουστο 2011. Διετέλεσε επίσης για δύο χρόνια, Operations Director, υπεύθυνος για το Borderless Networks Architecture στην περιοχή της Μεσογείου.

Εργάζεται στη Cisco από τον Ιανουάριο 1998, όπου αρχικά είχε τη θέση του Account Manager για Εταιρικά έργα και έργα Δημοσίου και κατείχε διευθυντικές θέσεις σε ομάδες Εταιρικών και Δημοσίων Έργων και Παρόχων Υπηρεσιών (Service Provider) από το 2001.

Πριν από την Cisco, εργάστηκε στην Algosystems S.A., έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα, διευθύνοντας τα έργα Εταιριών και Παρόχων Υπηρεσιών της εταιρίας από το 1994.

Ο Αντώνης Τσιμπούκης κατέχει τίτλο Ηλεκτρολόγου & Ηλεκτρονικού Μηχανικού (Bachelor) καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο Microelectronics and Information Engineering (MSc) από το Liverpool Polytechnic στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ