Στην Mobile Technology έργο της ΔΕΔΔΗΕ

Πληροφορική

17 Ιουλίου 2017

Η ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Mobile Technology το έργο παροχής υπηρεσιών για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του περιφερειακού συστήματος καταμέτρησης και την προμήθεια καταχωρητών.

Δείτε περισσότερα: netweek.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ