Ταχύτατη ανάπτυξη για την αγορά software στην Ευρώπη

Πληροφορική

11 Οκτωβρίου 2018

Η αγορά software στην Ευρώπη αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από ότι η οικονομία στο σύνολό της, σύμφωνα με νέα στοιχεία (https://software.org/reports/2018-eu-software-impact/).

Δείτε περισσότερα: netweek.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ