Στην ένωση εταιρειών «UniSystems- Quality& Reliability» έργο του ΑΣΕΠ

Πληροφορική

07 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «UniSystems- Quality&Reliability» την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού του συστήματος για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Δείτε περισσότερα: netweek.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ