Μοχλός ανάπτυξης το ΙΤ για την Φοβερά Προστασία AE

Πληροφορική

07 Δεκεμβρίου 2017

Η εταιρεία Φοβερά Προστασία AE δραστηριοποιείται στον τομέα της συμβουλευτικής και λειτουργικής υποστήριξης, οργάνωσης και ανάπτυξης μικρών, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών προσφέροντας σύγχρονες λύσεις στις ανάγκες τους, άμεση και τεκμηριωμένη πληροφόρηση, ασφαλή καθοδήγηση στις επιχειρηματικές αποφάσεις των στελεχών τους και υπηρεσίες.

Δείτε περισσότερα: netweek.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ