Σε Technicomer, Ηipac και Telmaco έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πληροφορική

07 Δεκεμβρίου 2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε Technicomer, Hipac και Telmaco το έργο «Χρήση λογισμικού-επέκταση εγγυήσεων και συντηρήσεων εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου».

Δείτε περισσότερα: netweek.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ