Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

Ανοδικά θα κινηθεί το 2017 η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία και το 2016 εμφάνισε θετικό πρόσημο. Η τεχνολογική κινητικότητα, που φέρνει η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο, ωθεί επιχειρήσεις, Οργανισμούς και κυβερνήσεις σε αυξημένες επενδύσεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι αλλαγές, που συνοδεύουν την ψηφιακή μετάβαση και η ανάγκη προσαρμογής σε αυτές, στήριξαν παγκόσμια το 2016 τη βιομηχανία ΤΠΕ και είναι αυτές, που επιτρέπουν στην αγορά να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της το 2017.

Η αξία της παγκόσμιας αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το 2016 αναμένεται στα €3,106 τρις και το 2017 αναμένεται να φτάσει τα €3,182 τριςΤο 2016 η αξία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ εκτιμάται ότι διευρύνθηκε 2,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και διαμορφώθηκε σε €3,106 τρις. Ο κλάδος θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και το 2017, καταγράφοντας αύξηση 2,5%, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στα €3,182 τρις. Τόσο ο τομέας Πληροφορικής, όσο και ο τομέας Τηλεπικοινωνιών, που συνιστούν τους δύο επιμέρους πυλώνες του κλάδου ΤΠΕ, ενισχύθηκαν το 2016, με το πρόσημο να αναμένεται θετικό και για το 2017

Συγκεκριμένα, η αξία της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής αυξήθηκε 2,9% το 2016, φθάνοντας το €1,351 τρις. Για το 2017, αναμένεται ότι ο τομέας θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά 3,1%, με την αξία του να ανέρχεται σε €1,393 τρις. Η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών κατάφερε, το 2016, να βελτιώσει τις επιδόσεις της σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ αυξητική είναι η τάση και για το 2017. Η αξία της αγοράς, σε παγκόσμιο επίπεδο, διευρύνθηκε το 2016 κατά 1,5% και διαμορφώθηκε σε €1,754 τρις. Για το 2017, η αγορά θα κινηθεί επίσης ανοδικά, κατά 2%, με την αξία της να ανέρχεται σε €1,789 τρις

Συνολικά, η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, παρά τη διεθνή οικονομική κρίση, κινείται σε θετικό έδαφος τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας στην πράξη πόσο κομβικός είναι ο κλάδος για την επιβίωση οικονομίας, επιχειρήσεων και κοινωνίας στην ψηφιακή εποχή. Η ανοδική πορεία της διετίας 2016 - 2017 έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχα θετικών επιδόσεων του κλάδου το 2015, οπότε η αγορά ενισχύθηκε κατά 4,1%, για να διαμορφωθεί στα €3,042 τρις. 

Το 2014, η αύξηση ήταν της τάξης του 2,2% στα €2,922 τρις (έναντι €2,859 τρις το 2013). Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.


1Περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services μόνο για τις Χώρες της Ευρώπης. 

Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2017.

Η επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά ΤΠΕ θα αποτυπωθεί στην πορεία του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα αποτελέσουν τον κανόνα στις επιμέρους γεωγραφικές αγορές του πλανήτη και το 2017, όπως άλλωστε και το 2016, με λίγες εξαιρέσεις.

Συνολικά, από τις 35 αγορές μόνο οι 5 αναμένεται να καταγράψουν το 2017 αρνητική πορεία: η Ελλάδα, όπου προβλέπεται οριακή πτώση 0,9%, η Πορτογαλία με 0,8%, η Ιαπωνία με 0,6%, η Σλοβενία με 0,3% και η Ισπανία με προβλεπόμενη μείωση κατά 0,1%. Το 2016 οι αγορές, όπου η πορεία της βιομηχανίας ΤΠΕ ήταν αρνητική, ανήλθαν σε 11 συνολικά: η Ελλάδα με πτώση της αξίας της αγοράς κατά 1,9%, η Πολωνία με 1,2%, η Βραζιλία με 1,1%, η Πορτογαλία με 1%, η Ρωσία με 0,9%, η Ιαπωνία και η Κροατία με 0,7% έκαστη, η Σλοβακία με υποχώρηση κατά 0,4%, η Αυστρία με 0,3%, Ισπανία και η Ιταλία με μείωση κατά 0,1% η κάθε μία.

Τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης αναμένεται να εμφανίσει το 2017 η αγορά ΤΠΕ στην περιοχή της Ινδίας. Η αγορά της Ινδίας θα διευρυνθεί κατά 5,2% (έναντι ανάπτυξης 4,7% το 2016). Έντονα ανοδική θα είναι η πορεία της αγοράς ΤΠΕ στις ΗΠΑ, όπου το 2017 αναμένεται αύξηση κατά 4% (3,2% το 2016).

Ανάπτυξη της αγοράς ΤΠΕ κατά 2,8% αναμένει το 2017 η Βραζιλία (έναντι αρνητικού ρυθμού 1,1% το 2016), ενώ η αγορά στην Κίνα θα κινηθεί ανοδικά κατά 2,4% το 2017 (3% το 2016).

Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία της αγοράς ΤΠΕ στις ΗΠΑ θα κινηθεί το 2017 στα €991 δις (€953 δις το 2016), ενώ η αξία της αγοράς της Δυτικής Ευρώπης θα βρεθεί στα €689 δις (από €684 δις το 2016), με αυτήν της Κίνας να προσεγγίζει τα €389 δις (€380 δις το 2016).

Η αξία της αγοράς ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται, επίσης, να ενισχυθεί το 2017 κατά 1,2%, έναντι υποχώρησης κατά 0,4% το 2016. Για το 2017, οι εκτιμήσεις τοποθετούν την αγορά στα €81,9 δις, ενώ το 2016 είχε ξεπεράσει στα επίπεδα των €80,9 δις. Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της αγοράς ανά χώρα, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.

1Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services
Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2017.


ΤΕΥΧΟΣ12
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Ανοδικά θα κινηθεί το 2017 η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία και το 2016 εμφάνισε θετικό πρόσημο.

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Η μεγαλύτερη -σε επίπεδο αξίας- αγορά ΤΠΕ στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης παρέμεινε, το 2016, η Μεγάλη Βρετανία, η οποία θα διατηρήσει αυτόν το ρόλο και το 2017.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Η αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να κινηθεί ανοδικά και το 2017, όπως και το 2016. Ο τομέας της Πληροφορικής θα έχει και τα δύο έτη θετικό πρόσημο, ενώ αντίθετα οι Τηλεπικοινωνίες θα βρεθούν σε πτωτική τροχιά το 2017, όπως έγινε και το 2016.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Εικόνα σταθεροποίησης αναμένεται να παρουσιάσει, το 2017, η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τον κλάδο να μειώνει περαιτέρω κατά την τρέχουσα χρήση το ρυθμό πτώσης.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής και το Λογισμικό βρέθηκαν σε ανοδική τροχιά το 2016 η οποία θα συνεχίσει και το 2017, ενώ, στον αντίποδα, ο Εξοπλισμός Πληροφορικής είχε αρνητική επίδοση πέρσι, ενώ και το 2017 αναμένεται να σημειώσει νέα πτώση.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Πτώση 4,9% θα καταγράψει το 2017 η ελληνική αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, η οποία υποχώρησε 3,3% και το 2016.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ