Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η αξία της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών υποχώρησε συνολικά 9,8% το 2011. Οι δαπάνες για εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών υποχώρησαν 22,2% και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας 8% το περασμένο έτος.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Η αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω του εξαιρετικά κακού επενδυτικού κλίματος και του περιορισμού των δαπανών για τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Συνολικά, οι δαπάνες στο συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα περιορίστηκαν τουλάχιστον κατά 25% μέχρι και το 2011. Η εικόνα δεν θα ξεκαθαρίσει γρήγορα προς το καλύτερο και οι προοπτικές για τις δαπάνες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και του εξοπλισμού δικτύωσης παραμένουν απαισιόδοξες. Ειδικά οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές τηλεπικοινωνιών που σχεδιάζονταν και αναμενόταν να πραγματοποιηθούν πριν από την κρίση, φαίνεται πως τώρα είναι εντελώς αδύνατον να πραγματοποιηθούν, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2012 θα φτάσει τα €4,981 δις, σημειώνοντας μείωση 6,6% σε σύγκριση με το 2011Η αγορά αναμένεται να μειωθεί ακόμη το 2012, καθώς επαγγελματίες και οικιακοί χρήστες περιορίζουν τις επενδύσεις τους, παραμένοντας επιφυλακτικοί και διστακτικοί έναντι της οικονομικής και της πολιτικής αναταραχής, της πολύ υψηλής ανεργίας.

Το επακόλουθο είναι η πτώση των εσόδων στην αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, τα μέτρα λιτότητας που έχουν ληφθεί, το κόστος των μέτρων στην αγορά εργασίας και τους μισθούς και κυρίως ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών, έχουν επιφέρει σημαντική μείωση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών από το 2009.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ως αποτέλεσμα, ήταν η μείωση του αριθμού των συνδέσεων και των συνδρομών τα δύο τελευταία χρόνια. Παράλληλα, τα έσοδα, συνολικά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σημείωσαν δραματική πτώση κατά 21% για την ίδια περίοδο. Η ύφεση θα συνεχιστεί το 2012 και το 2013, με συνολικά πτώση στην αγορά των τηλεπικοινωνιών κατά 6,6% και 4,5% αντίστοιχα. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας απέφυγαν την απότομη πτώση που βίωσε η αγορά κινητών υπηρεσιών το 2009, αλλά η πτωτική τάση θα είναι πιο επίμονη. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας οδηγούν πτωτικά τον κλάδο το 2011 με την επιδείνωση να συνεχίζεται και το 2013.

Σε αντίθεση, ο κλάδος δεδομένων σταθερής τηλεφωνίας έχει γνωρίσει σταθερή ανάπτυξη που οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι η διείσδυση των σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ήταν μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αδύνατο σημείο εκκίνησης επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αν και με ένα μέτριο ρυθμό 4,0% το 2012 και 3,2% το 2013.

Ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα το 2011, συνεισφέροντας το 56% των συνολικών εσόδων. Ο κλάδος αυτός αποδείχθηκε πιο ευαίσθητος από ό, τι ο κλάδος σταθερής τηλεφωνίας στις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες, καθώς τα έσοδά του συρρικνώθηκαν κατά 25% τα τελευταία δύο χρόνια και αν η αγορά σταθεροποιείται θα παραμείνουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα το 2012 και το 2013.

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στον τομέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 2010. Επίσης, μειώθηκε ο αριθμός των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας, αλλά κυρίως λόγω της υποχρεωτικής εγγραφής για προπληρωμένες κάρτες SIM που επιβλήθηκε το 2010. Στο τέλος του 2011, η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας ανήλθε σε 142%, σε σύγκριση με 148% στο τέλος του έτους 2009.

ΤΕΥΧΟΣ1
 • Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ

  Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παγκόσμια, θα παρουσιάσει αύξηση 5,1% το 2012 σε σχέση με το 2011

 • Εξελίξεις στην αγορά TΠΕ ανά ήπειρο

  Παρά τη θετική πρόβλεψη για άνοδο των δαπανών σε ψηφιακή τεχνολογία παγκόσμια, οι διαφοροποιήσεις στις οικονομικές επιδόσεις της κάθε ηπείρου ξεχωριστά επηρεάζουν τις πωλήσεις προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

 • Η αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη

  Η δυτική ευρωπαϊκή οικονομία εκπέμπει μια μικτή εικόνα, με την ύφεση να βαθαίνει και ταυτόχρονα να φουντώνουν οι πιέσεις για χαλάρωση των μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Το προηγούμενο έτος ήταν μια σκληρή υπενθύμιση ότι ακόμη και τρία χρόνια μετά την οικονομική κρίση και τη βύθιση του ελληνικού ΑΕΠ, η χώρα μας έχει ακόμη δρόμο για να πιάσει η οικονομία το κατώτατο επίπεδο.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Το σύνολο της αξίας της αγοράς πληροφορικής το 2012 υπολογίζεται σε €1,510 δις, σημειώνοντας μείωση 5,4% σε σύγκριση με το 2011

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2012 θα φτάσει τα €4,981 δις, σημειώνοντας μείωση 6,6% σε σύγκριση με το 2011

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ