Η αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη

Η δυτική ευρωπαϊκή οικονομία εκπέμπει μια μικτή εικόνα, με την ύφεση να βαθαίνει και ταυτόχρονα να φουντώνουν οι πιέσεις για χαλάρωση των μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αν και κάποια σημάδια βελτίωσης εμφανίστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες το 2011, λόγω της αυξημένης εξωτερικής ζήτησης αλλά και της προσπάθειας σταθεροποίησης του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, εντούτοις το συνολικό οικονομικό περιβάλλον και οι επενδύσεις κεφαλαίου παραμένουν υποτονικές, παράλληλα με τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας λόγω των περιοριστικών όρων χρηματοδότησης και της έλλειψης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει τις χώρες της Ευρώπης σε διαφορετικές ταχύτητες, που οδηγούν συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία σε χαμηλή ανάπτυξη, ακόμα και τις πιο δυναμικές οικονομίες, όπως της Γερμανίας. Οι χώρες, υπό την πίεση των αγορών, θα συνεχίσουν να υποφέρουν από φορολογικά μέτρα λιτότητας, ανεργία, υψηλά επιτόκια και κόστος δανεισμού, καθώς και αστάθεια στον τραπεζικό τομέα.

Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει τις χώρες της Ευρώπης σε διαφορετικές ταχύτητες
Ένα μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης θα παραμείνει σε ύφεση όλο το 2012. Από την άλλη πλευρά, η υποτονική παγκόσμια ανάπτυξη θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τις οικονομίες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης.
Οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή οικονομία παραμένουν σημαντικοί, όπως αποδεικνύεται από τις εξελίξεις μέχρι στιγμής και την περαιτέρω εμβάθυνση της κρίσης του ευρώ.

Οι τεχνολογικές προτεραιότητες της αγοράς στη δυτική Ευρώπη αφορούν την υποστήριξη απαιτήσεων νέων επιχειρήσεων, περιορισμό του κόστους τεχνολογικών δαπανών, ενοποίηση τεχνολογικών υποδομών, ανάπτυξη ασφάλειας συστημάτων, λογισμικό ως υπηρεσία και υπηρεσίες cloud computing, ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών, βελτίωση τεχνολογικών διαδικασιών, πρωτοβουλίες outsourcing, διακυβέρνηση του περιεχομένου, μεταφορά δεδομένων σε φορητές συσκευές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες business intelligence, συμμόρφωση κανονιστικού πλαισίου, βελτίωση υπηρεσιών πληροφορικής, virtualization τεχνολογικών υποδομών, κ.ά.

Η αξία της αγοράς Ψηφιακής Τεχνολογίας στη Δυτική Ευρώπη το 2012 θα φτάσει τα €616,7 δις, που αντιστοιχεί σε αύξηση 1,2% έναντι μείωσης 0,2% το 2011. Το σύνολο της αξίας της αγοράς πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη το 2012 υπολογίζεται σε €327,1 δις, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σύγκριση με το 2011. Ο εξοπλισμός θα ανέλθει στα €61,3 δις, οι υπηρεσίες πληροφορικής στα €194,4 δις, το λογισμικό στα €71,4 δις. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη το 2012 θα φτάσει τα €289,6 δις, σημειώνοντας αύξηση 1,3%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών αντιστοιχεί σε €64,9 δις και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας σε €224,7 δις. Διάγραμμα 3.

Διάγραμμα 3. Ανάλυση αξίας αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, σε εκατ. €, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 7/2012. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2012. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

ΤΕΥΧΟΣ1
 • Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ

  Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παγκόσμια, θα παρουσιάσει αύξηση 5,1% το 2012 σε σχέση με το 2011

 • Εξελίξεις στην αγορά TΠΕ ανά ήπειρο

  Παρά τη θετική πρόβλεψη για άνοδο των δαπανών σε ψηφιακή τεχνολογία παγκόσμια, οι διαφοροποιήσεις στις οικονομικές επιδόσεις της κάθε ηπείρου ξεχωριστά επηρεάζουν τις πωλήσεις προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

 • Η αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη

  Η δυτική ευρωπαϊκή οικονομία εκπέμπει μια μικτή εικόνα, με την ύφεση να βαθαίνει και ταυτόχρονα να φουντώνουν οι πιέσεις για χαλάρωση των μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Το προηγούμενο έτος ήταν μια σκληρή υπενθύμιση ότι ακόμη και τρία χρόνια μετά την οικονομική κρίση και τη βύθιση του ελληνικού ΑΕΠ, η χώρα μας έχει ακόμη δρόμο για να πιάσει η οικονομία το κατώτατο επίπεδο.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Το σύνολο της αξίας της αγοράς πληροφορικής το 2012 υπολογίζεται σε €1,510 δις, σημειώνοντας μείωση 5,4% σε σύγκριση με το 2011

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2012 θα φτάσει τα €4,981 δις, σημειώνοντας μείωση 6,6% σε σύγκριση με το 2011

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας