Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ

Ακτίνα φωτός στο σκοτάδι της ύφεσης είναι ο κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΕΙΤΟ, που παρουσιάστηκε στις αρχές Ιουλίου 2012. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο κλάδος ΤΠΕ αποτελεί κινητήριο δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας, όπως δείχνουν οι επιδόσεις του κλάδου αλλά και οι τάσεις στην αγορά. Παρά τα αρνητικά μηνύματα της διεθνούς οικονομίας, την κρίση της ευρωζώνης, την υποτονική ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ και το ραγδαίο περιορισμό δαπανών από πολλές άλλες οικονομίες του κόσμου, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παγκόσμια, θα παρουσιάσει αύξηση 5,1% το 2012 σε σχέση με το 2011.

Αναλυτικά, το 2012 το σύνολο της αξίας της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, θα φτάσει τα €2,577 τρις έναντι €2,452 τρις το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%. Η αξία της αγοράς πληροφορικής το 2012 αναμένεται να ανέλθει στα €1,080 τρις.

Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παγκόσμια, θα παρουσιάσει αύξηση 5,1% το 2012 σε σχέση με το 2011

Τα €347,07 δις αφορούν τον εξοπλισμό, τα €265,7 δις αφορούν το λογισμικό και τα €467,8 δις τις υπηρεσίες πληροφορικής. Η αξία της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2012 υπολογίζεται να φτάσει τα €1,497 τρις, εκ των οποίων τα €353,6 δις αντιστοιχούν στον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και τα €1,143 τρις αφορούν υπηρεσίες τηλεφωνίας.

Συνολικά, οι δαπάνες για τεχνολογικό εξοπλισμό θα αυξηθούν 6,1% το 2012. Η αγορά λογισμικού αναμένει αύξηση 3,8%. Οι υπηρεσίες πληροφορικής υπολογίζεται να αυξηθούν 6,3% το 2012. Στην παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιών, την κούρσα οδηγούν οι "έξυπνες" συσκευές.
Η αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού υπολογίζεται να αυξηθεί κατά 8,3% το 2012. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπολογίζεται να αυξηθούν κατά 4,2% το 2012, Διάγραμμα 1.

Διάγραμμα 1. Ανάλυση αξίας παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, σε δις €, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 7/2012. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2012. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Στην παγκόσμια αγορά Πληροφορικής, από το 2009 έως το 2011, έπειτα από σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά ανάπτυξης, η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής θα ωφεληθεί τα επόμενα χρόνια από τον αντίκτυπο της διείσδυσης του mobility, τόσο στους οικιακούς, όσο και στους επαγγελματίες χρήστες ψηφιακής τεχνολογίας. Φορητές συσκευές, tablets, έξυπνες συσκευές και ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα αντισταθμίσουν την περιορισμένη ζήτηση σε άλλες κατηγορίες εξοπλισμού πληροφορικής. Το ποσοστό αύξησης της αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.


Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 7/2012. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2012. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

ΤΕΥΧΟΣ1
 • Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ

  Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παγκόσμια, θα παρουσιάσει αύξηση 5,1% το 2012 σε σχέση με το 2011

 • Εξελίξεις στην αγορά TΠΕ ανά ήπειρο

  Παρά τη θετική πρόβλεψη για άνοδο των δαπανών σε ψηφιακή τεχνολογία παγκόσμια, οι διαφοροποιήσεις στις οικονομικές επιδόσεις της κάθε ηπείρου ξεχωριστά επηρεάζουν τις πωλήσεις προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

 • Η αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη

  Η δυτική ευρωπαϊκή οικονομία εκπέμπει μια μικτή εικόνα, με την ύφεση να βαθαίνει και ταυτόχρονα να φουντώνουν οι πιέσεις για χαλάρωση των μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Το προηγούμενο έτος ήταν μια σκληρή υπενθύμιση ότι ακόμη και τρία χρόνια μετά την οικονομική κρίση και τη βύθιση του ελληνικού ΑΕΠ, η χώρα μας έχει ακόμη δρόμο για να πιάσει η οικονομία το κατώτατο επίπεδο.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Το σύνολο της αξίας της αγοράς πληροφορικής το 2012 υπολογίζεται σε €1,510 δις, σημειώνοντας μείωση 5,4% σε σύγκριση με το 2011

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2012 θα φτάσει τα €4,981 δις, σημειώνοντας μείωση 6,6% σε σύγκριση με το 2011

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ