Στο τραπέζι μειωμένα ασφάλιστρα προς συμμόρφωση στον ΚΟΚ- Οι πρωτοβουλίες

Επιχειρήσεις

28 Ιανουαρίου 2023

Νέες πρωτοβουλίες μεταξύ των οποίων και μειωμένα ασφάλιστρα εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις παρασπονδίες οδηγών, δίνοντάς τους κάποια οικονομικά κίνητρα προκειμένου να συμμορφωθούν στον ΚΟΚ και να περιοριστούν κατά πολύ φαινόμενα, όπως τα τροχαία ατυχήματα.Η πρόταση είναι ήδη υπό συζήτηση από κυβερνητικά στελέχη με εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιρειών και εξετάζεται η αναπροσαρμογή του πλαισίου σχετικά με τα όρια κάλυψης και τους κινδύνους και για την εφαρμογή διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής για τους νέους οδηγούς. Το νέο αυτό εγχείρημα εκτείνεται σε τρεις άξονες: Αρχικά τη μείωση του ασφαλίστρου για νέους έως 38 ετών με συνεπή οδηγική συμπεριφορά. Η μείωση των ασφαλίστρων θα συνδέεται με επαναπροσδιορισμό των ορίων και των κινδύνων κάλυψης, σε συνδυασμό με άντληση περισσότερων στοιχείων σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά, τα ατυχήματα και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Δέυτερον να δημιουργηθούν δεδομένα για τα στοιχεία των οδηγών και να συνδεθούν με την ΑΑΔΕ Και τέλος να δοθούν κίνητρα για αύξηση των ασφαλισμένων οχημάτων και να περιοριστούν τα έσοδα από τέλη και ανασφάλιστα οχήματα, μέσω διασύνδεσης συστημάτων ΑΑΔΕ και ασφαλιστικών εταιρειών Έπεται το μέτρο των μηνιαίων τελών κυκλοφορίας Η κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία παρέχει τη δυνατότητα σε πάνω από 120.000 φορολογουμένους που έχουν καταθέσει ψηφιακά τις πινακίδες των οχημάτων τους να τις «πάρουν πίσω» πληρώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στο χρονικό διάστημα που θα γίνει η άρση της ακινησίας. Η πληρωμή και επανακυκλοφορία των οχημάτων θα γίνει χωρίς πρόστιμο, δηλαδή δε θα υπάρξουν προσαυξήσεις επί του ποσού. Οταν η ΑΑΔΕ θα ανοίξει την πλατφόρμα myCar, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να κάνουν ψηφιακή άρση της ακινησίας του οχήματός τους, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης. Υπενθυμίζεται ότι για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ. Τέλος για διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο από ένα μήνα θα θεωρείται ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.ΚΟΚασφάλιστρα αυτοκίνητουαυτοκίνηταοδηγοίπαραβάσειςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δείτε περισσότερα: reporter.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ