Τράπεζα Πειραιώς: Με συνέπεια στηρίζει την οικονομία και τους πελάτες της

Επιχειρήσεις

24 Ιανουαρίου 2021

Η στήριξη των πελατών της έναντι των συνεπειών της πανδημίας και της ύφεσης ταυτόχρονα με την χρηματοδότηση της οικονομίας με νέα δάνεια, είναι από την αρχή του έτους, κυρίαρχη προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς.Παράλληλα η Τράπεζα συνεχίζει να υλοποιεί το στρατηγικό της σχέδιο που έχει ως βασικούς άξονες την βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και τον εταιρικό της μετασχηματισμό. Η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην συνεπή υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με νέα δάνεια και αποτελεσματικά χρηματοδοτικά εργαλεία με έμφαση στους τομείς και τις επενδύσεις που συνδέονται με την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν χορηγηθεί νέα δάνεια ύψους 5,4δισ. ευρώ., ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο των 5δισ. ευρώ που είχε τεθεί για το 2020. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργούν και οι άλλες διευκολύνσεις που παρέχει η Τράπεζα προκειμένου οι πελάτες της που έχουν πληγεί από την πανδημία να διαχειριστούν τα συγκυριακά αλλά πολύ σοβαρά αυτά προβλήματα. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα παρείχε στους ενήμερους αυτούς πελάτες της δυνατότητα αναστολής καταβολής των δανειακών οφειλών τους, ύψους συνολικά άνω των 4δισ. ευρώ. Επίσης, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, συμμετέχει στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης λόγω Covid-19, με δάνεια ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Πέραν αυτών, η Τράπεζα αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται 32.000 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε δανειακά υπόλοιπα 1,7δισ. ευρώ και αφορούν στην κρατική επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα». Ταυτόχρονα, δάνεια μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων συνολικού ύψους άνω του 1,5δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί και επωφελούνται από τα προγράμματα επιδότησης επιτοκίου. Ανάκαμψη και Ανάπτυξη από το 2021 Η διοίκηση της Τράπεζας εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της οικονομίας εκτιμώντας ότι παρά τις συνέπειες του δεύτερου κύματος της πανδημίας που ανέκοψε τις ενθαρρυντικές ενδείξεις του προηγούμενου τριμήνου, το 2021 θα σημειωθεί αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,8%. Σωρευτικά δε για τη διετία 2020-21 εκτιμά πως η πτώση του ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 3,5%. Οι αισιόδοξες εκτιμήσεις στηρίζονται κυρίως στην αποκλιμάκωση της πανδημίας λόγω του εμβολίου, στην ενεργοποίηση των μηχανισμών χρηματοδότησης για την στήριξη των οικονομιών από την ΕΕ καθώς και στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση. Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η δημιουργία περιβάλλοντος και όρων ανάπτυξης σηματοδοτείται πλέον από την αναγκαιότητα δομικού μετασχηματισμού της προς την κατεύθυνση όχι απλώς της αύξηση του ΑΕΠ αλλά της βιώσιμης ανάπτυξης, κάτι που έχει τεθεί στο κέντρο της στρατηγικής για την ανάπτυξη όλων των ευρωπαϊκών οικονομιών. Η διαδικασία αυτή που για την ΕΕ έχει πολύ συγκεκριμένο και δεσμευτικό περιεχόμενο θα χρηματοδοτηθεί με τεράστιους πόρους. Ενδεικτικό είναι ότι από τα 750 δις. ευρώ του Ταμείου Ανάπτυξης το μεγαλύτερο μέρος τους προορίζεται για επενδύσεις στην πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, στην Ελλάδα αναλογούν κεφάλαια που ξεπερνούν τα 32 δις. ευρώ ώστε να υποστηριχθεί ο αναγκαίος μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας στην βάση αυτών των κατευθύνσεων που είναι δεσμευτικές. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενεργοποιηθεί ήδη έντονα στο πεδίο των προϋποθέσεων για την βιώσιμη ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και η ενεργός συμβολή στον μετασχηματισμό της, αποτελεί απόλυτη στρατηγική προτεραιότητα. Με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Τράπεζα στρέφεται όλο και περισσότερο στην υποστήριξη δραστηριοτήτων και επενδύσεων προσανατολισμένων στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, σε τομείς που προάγονται πανευρωπαϊκά ως κρίσιμοι για ένα βιώσιμο αύριο, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι καινοτόμες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τομέα, τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία, η προστασία της βιοποικιλότητας. Επίσης, ως η Τράπεζα του αγροδιατροφικού τομέα, προάγει δράσεις που ενισχύουν την ευφυή γεωργία για καλύτερη διαχείριση των πόρων και ευνοούν τις βιολογικές καλλιέργειες, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της γεωργίας ως βασικό πυλώνα της οικονομίας, αλλά με περιβαλλοντική συνείδηση και θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Ένας σημαντικός μοχλός για την σύνδεση της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης που εξάλλου θα αποτελεί και προϋπόθεση για την απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων είναι η ένταξη κριτηρίων ESG, που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης, στις χρηματοδοτήσεις. Η Τράπεζα στο πλαίσιο αυτό υιοθετεί ένα νέο πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο συνδέει τον επιχειρηματικό δανεισμό με την εκπλήρωση από την πλευρά της επιχείρησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. Πρόκειται για τα Sustainability Linked Loans. Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα προωθεί έμπρακτα την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, έναν παράγοντα που θα είναι κρίσιμος στο προσεχές μέλλον για τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική αγορά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η βιώσιμη τραπεζική στην πράξη Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε εταιρικές χρηματοδοτήσεις εντάσσοντας στη διαδικασία κριτήρια ESG. Τα κριτήρια αυτά προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Μείωση των ετήσιων εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq), εντός της ερχόμενης πενταετίας συνολικά, κατά τουλάχιστον 20%. Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Η πρώτη τέτοια χρηματοδότηση ήταν προς τον όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και αφορά επενδύσεις της εταιρίας στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικής ισχύος που υπερβαίνει τα 120 MW. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης του αποτυπώματος πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, η Τράπεζα ενέταξε στα κριτήρια χρηματοδότησης της εταιρείας MATRIΧ PACΚ ΑΕ, κριτήρια ESG. Η χρηματοδότηση αρχικού ποσού €6 εκατ., αφορά σε επενδύσεις για την μετατροπή της παραγωγής, από πλαστικά καλαμάκια, σε βιοδιασπώμενα και χάρτινα. Πρόσφατα επίσης η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε χρηματοδότηση ύψους €22 εκατ. της National Energy Holdings, διεθνούς επενδυτή στον κλάδο των ΑΠΕ, για την κατασκευή πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής δυναμικότητας 24 MW που είναι και η πρώτη επένδυσή της στην Ελλάδα.Τράπεζα Πειραιώς βιώσιμη τραπεζικήπελάτεςελληνική οικονομίαδανειαχρηματοδότηση

Δείτε περισσότερα: reporter.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ