Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014, 20:43:17
Κεντρική σελίδα  Προσθήκη στα αγαπημένα  Αποστολή σε φίλο  Εκτύπωση  Σμίκρυνση γραμματοσειράς Μεγέθυνση γραμματοσειράς

Ανοίγουν οι διαδικτυακές πύλες 469 δήμων της χώρας

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούν οι πολίτες 469 δήμων της χώρας να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω των αντίστοιχων δημοτικών διαδικτυακών πυλών. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 28,8 εκατ. ευρώ και αφορά δήμους με πληθυσμό μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων. Πρόκειται για 28 δήμους του Ν. Αττικής, 136 δήμους της Μακεδονίας-Θράκης, 66 δήμους από την περιφέρεια Αιγαίου, 101 δήμους της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας και 138 δήμους της Κεντρικής Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ενδιαφέρον για επέκταση του έργου και σε άλλες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους επιπλέον 100 δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων.

Όπως τονίζεται από την πλευρά της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων με διαφάνεια, χωρίς ταλαιπωρία, γραφειοκρατία και κόστος. Το έργο Ανάπτυξη Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών δε συνίσταται απλά και μόνο στη δημιουργία δημοτικού ιστοτόπου πληροφόρησης ή μονόδρομης αλληλεπίδρασης, αλλά στην ανάπτυξη και παροχή στους χρήστες-δημότες σας ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αμφίδρομης αλληλεπίδρασης και συναλλαγών. Πέραν των άμεσων ωφελειών, το έργο καθιστά τους δήμους κοινωνούς μίας σειράς συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από στρατηγικές και επιχειρησιακές συνέργειες με τρέχοντα ή/και προβλεπόμενα έργα. (π.χ. ΚΕΠ, Εθνικό Δημοτολόγιο, ενδεχόμενη επέκταση παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημοτικών διαδικτυακών πυλών, κ.λπ.).

Στόχοι του έργου είναι:

 • Η εξυπηρέτηση μέσω Ιντερνετ των Δημοτών και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Η καταγραφή, κατάταξη και ενοποίηση σημαντικών πληροφοριών αναφορικά με τα θέματα του κάθε Δήμου και δημιουργία κεντρικού σημείου πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.
 • Η ενίσχυση της εικόνας και προώθηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Η ευρύτερη προβολή των ιδιαιτεροτήτων / επιτευγμάτων του Δήμου.
 • Η εξοικείωση των Δημοτών με τις νέες τεχνολογίες.
 • Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Δήμου-Δημοτών και δημιουργία ενός σύγχρονου καναλιού επικοινωνίας.
 • Η αύξηση της συμμετοχής του Δημότη στα θέματα των Δήμων.
 • Η σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για τους υπαλλήλους του Δήμου όσο και για τους Δημότες που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΔΔΠ.
 • Η καλύτερη εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και μεταναστών.


Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της κάθε Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης θα ακολουθούν το μοντέλο που πανευρωπαϊκά προτείνεται για την εξειδίκευση των υπηρεσιών "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government)" και αναπτύσσεται στα εξής επίπεδα:
Υπηρεσίες Πληροφόρησης,

Αλληλεπιδραστικές Υπηρεσίες
όπως αιτήματα & καταγγελίες πολιτών, ηλεκτρονικές αιτήσεις για βεβαιώσεις, ενημέρωση δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής, υπηρεσία ενημέρωσης του κοινού για πλήρωση θέσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της περιοχής και υποβολής της αντίστοιχης ηλεκτρονικής αίτησης, ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικών δημοτολόγιο.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές όπως πληρωμή δημοτικού φόρου, πληρωμή προστίμων ΚΟΚ.
Το έργο περιλαμβάνει:

 • Την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (ΔΔΠ) για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες Δήμους, μέσω της οποίας θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό και online υπηρεσίες του Δήμου.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού σε κάθε Δήμο (PCs, Printers Scanners). O ακριβής αριθμός του εξοπλισμού θα κλιμακώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου.
 • Τη "φιλοξενία" (web hosting) των δημοτικών διαδικτυακών πυλών στο Δικτυακό Κόμβο του Αναδόχου.
 • Την αξιοποίηση των υποδομών του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ για την ασφαλή διασύνδεση των ΔΔΠ με τις BACK-OFFICE εφαρμογές του κάθε Δήμου.
 • Τη δημιουργία της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής δομημένης καλωδίωσης για τη διασύνδεση ενός αριθμού θέσεων εργασίας σε κάθε Δήμου με την υποδομή του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με σκοπό την ολοκλήρωση τον παρεχόμενων υπηρεσιών. O ακριβής αριθμός των θέσεων εργασίας που θα καλυφθούν κατανέμεται ανάλογα με τον πληθυσμό και τις ανάγκες του κάθε Δήμου.
 • Την εκπαίδευση των χρηστών (εσωτερικών και εξωτερικών).
 • Δράσεις προβολής και προώθησης της διαδικτυακής δημοτικής πύλης στην τοπική κοινωνία του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ημερίδων, φυλλαδίων καθώς και εκθεσιακού περιπτέρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επίδειξη της λειτουργίας της Δικτυακής Πύλης.
 • Επιτόπια υποστήριξη από τον Ανάδοχο σε κάθε Δήμο κατά τη διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας του έργου. Η επιτόπια υποστήριξη θα περιλαμβάνει τη διάθεση ενός Ειδικευμένου Τεχνικού που θα παραβρίσκεται στις εγκαταστάσεις του κάθε Δήμου για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και συντήρηση της πύλης αλλά και την μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους του Δήμου σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης και συντήρησης της πύλης και των νέων υποδομών.
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης.

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΙΜΗΜΑ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1

2.869.211,88

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2

8.507.368,31

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

4.041.641,03

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 4

5.999.669,31

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 5

7.401.800,00

ΣΥΝΟΛΟ

28.819.690,53

Πίνακας 1. Συμβατικό τίμημα ανά έργο

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΥΡΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΜΑΚΡΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΘΑΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΟΡΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΠΕΤΣΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΥΔΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΚΥΠΡΙΝΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΦΕΡΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΘΑΣΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΡΕΙΝΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΡΦΑΝΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΙΕΡΕΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΙΓΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΩΣΤΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΟΒΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΣΗΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΡΜΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΧΑΝΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΔΥΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΡΕΝΤΙΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΟΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΓΑΛΛΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΔΟΙΡΑΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΕΥΡΩΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΡΟΥΣΣΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΧΕΡΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΥΡΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΗΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΜΕΝΗΙΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΛΑΦΙΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕΤΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΧΙΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΚΕΡΚΙΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΛΕΥΚΩΝΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΟΡΩΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΒΕΝΤΖΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Θ. ΖΙΑΚΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΧΑΣΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΚΡΙΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΒΙΤΣΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΣΚΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΕΡΜΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΜΕΛΙΤΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΡΕΣΠΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΦΙΛΩΤΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΑΡΑΧΘΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΠΕΤΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΣΥΒΟΤΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΑΛΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΖΙΤΣΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΕΝΤ. ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΕΛΛΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΥΜΦΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΖΑΛΟΓΓΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΑΡΓΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΑΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΓΟΝΝΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΕΝΙΠΠΕΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΚΙΛΕΛΕΡ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΟΛΥΜΠΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΙΣΩΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΛΜΥΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΙΩΛΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΡΛΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΗΛΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΤΕΛΕΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΗΠΙΑΔΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΟΥΡΠΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΦΕΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΙΘΗΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΟΜΦΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΟΖΙΑΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΙΝΔΑΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΥΛΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΥΜΦΑΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΑΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΡΑΧΩΒΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΑΓΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΑΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΘΙΣΒΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΗΡΕΩΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΥΜΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΒΙΝΙΑΝΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΥΣΣΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΔΟΜΟΚΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΧΙΝΑΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΞΥΝΙΑΔΟΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΥΠΑΤΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΜΦΙΣΣHΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΓΡΑΒΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΕΛΦΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΙΤΕΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΙΝΑΧΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΥΛΛΗΝΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΔΥΜΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΙΝΕΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΛΑΡΙΣΣΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΜΟΒΡΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΤΡΙΤΑΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΦΑΡΡΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΩΛΕΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΒΩΛΑΚΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΩΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΙΑΡΔΑΝΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΛΑΜΠΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΗΝΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΩΛΕΝΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΛΥΚΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΑΤΙΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΛΕΥΚΙΜΑΙΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΞΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΑΙΑΚΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΛΕΡΝΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΒΕΛΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΒΟΧΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΦΕΝΕΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΣΩΠΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΒΟΙΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΥΘΕΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΖΑΡΑΚΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΡΟΚΕΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΟΛΑΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙΤΥΛΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΑΡΙΔΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΙΠΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΙΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΘΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΛΕΥΚΤΡΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΘΩΝΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΒΑΘΕΟΣ )

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΕΥΔΗΛΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΡΑΧΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΑΓ. ΜΗΝΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΨΑΡΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΤΑΒΥΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΦΑΝΤΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΜΕΙΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΣΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΩ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΛΙΝΔΙΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΝΙΣΥΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΑΤΜΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΗΛΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΜΟΡΓΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΔΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΘΗΡΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΙΗΤΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΟΡΘΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΗΛΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΗΝΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΖΑΡΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΡΟΥΣΩΝΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΛΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΜΕΝΟΥΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΤΡΑΧΩΡΙΟΥ (ΠΑΛΙΑΝΗΣ)

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΤΑΝΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΟΥΡΗΤΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΛΑΜΠΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΛΑΠΠΑΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΜΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΡΙΣΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΙΣΑΜΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Πίνακας 2. Δήμοι που μετέχουν στη δράση δημοτικών διαδικτυακών πυλών
 

Σχετικά νέα

 

Videos
e-Skills Week 2012
e-Skills Week 2012
Περιοδικό ΣΕΠΕnews European Information Technology Observatory, World Economic Forum, BETA Χρηματιστηριακή, IDC, ALBA, International telecomunication Union Τεύχος 41
Newsletter
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας για να σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά οι νέες καταχωρήσεις στο portal μας.
Ποιες νομίζετε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του Επιχ. Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”;

Χρηματιστήριο
powered by:

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Εορτολόγιο